ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2010

ปืดเทอมต้องแลหลังเพื่อแลหน้า

โรงงานทั่วไปแม้จะต้องหยุดเครื่องเมื่อสิ้นฤดูการผลิต แต่การบริหารจัดการก็ยังต้องดำเนินอยู่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ปรับรื้อใหญ่ (Overhaul) เพื่อที่จะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดสึกหรอ และยังต้องประเมินผล การสรุบงบดุลประจำปีซึ่งมีความสำคัญยิ่ง
โรงเรียนก็ถือเป็นองค์กรการผลิตเช่นเดียวกัน แต่มีนักเรียนเข้าไปอยู่ในสายการผลิตและมีการปิดเทอมการผลิตเมื่อครบกระบวนการตามหลักสูตรแล้ว และการ"ปิดเทอม" มักมีความหมายสำหรับเด็ก เพราะมีโอกาสได้หยุดเรียนและได้ไปเที่ยวกับครอบครัว เลยคิดเหมาเอาว่าปิดเทอมแล้วครูก็หยุดการปฏิบัติงานและเป็นโอกาสที่ครูจะได้หยุดตามเด็กไปด้วย แต่แท้จริงแล้ว ครูยังต้องปฏิบัติงานอยู่ในฐานะเป็นบุคลากรของโรงเรียนและของรัฐ คือการวิเคราะห์ ประเมินผลงานประจำปี และมีการปรับปรุงพัฒนาระบบเพื่อรองรับการเปิดเทอมที่เป็นฤดูการผลิตใหม่

ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องมีการทำให้กระบวนการบริหารครบวงจร หากมองจากวงจรคุณภาพของเดมิ่ง คือ PDCA ก็คือมีการวางแผน การดำเนินงาน การประเมินผล และการนำไปใช้

อะไร คือสิ่งที่ต้องดำเนินการในช่วงปิดเทอม
งานบริหารโรงเรียน มีงานหลักคือการบริหารงานวิชาการ งานบริหารบุคคล ง…

แก่งกะเบา มีนาห้าสาม ซำบาย...ดีบ๊อ

แก่งกะเบา

แหล่งท่องเที่ยวที่เคยสร้างชื่อเสียงมานาน จากภาพยนตร์เรื่องภูติแม่น้ำโขง ที่โด่งดังจากการนำแสดงของ บรุ๊ค ดนุพล และ กบ สุวนันท์ เมื่อหลายปีก่อน ถึงปัจจุบันแก่งกะเบาก็ยังคงถูกกล่าวถึงและอยากไปเที่ยวชม ด้วยธรรมชาติของแก่งน้ำโขงที่น่าเที่ยวและหมูหัน เมนูอาหารที่ขึ้นชื่อ

อยู่ในเขตอำเภอหว้านใหญ่ติดแดนอำเภอธาตุพนม มีหลายเส้นทาง คือ แยกบ้านดอนสวรรค์ของถนนสายมุกดาหาร-ธาตุพนม แล้วผ่านนิคมทหารผ่านศึก หรือ จากอำเภอหว้านใหญ่ หรือหรือจากอำเภอธาตุพนมผ่านบ้านน้ำก่ำ สภาพแก่งกะเบา เป็นแก่งหินที่พบและลงเล่นบางส่วนได้เฉพาะในฤดูน้ำลดระหว่างกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนเท่านั้น

เดือนมีนาคมปีนี้(2553) ระดับน้ำลดลงสามารถลงเล่นได้ ร้านค้าขายอาหารเครื่องดื่มมีความคึกคัก มีคณะทัศนาจรเข้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะครูนักเรียนที่เดินทางมานมัสการพระธาตุพนมก็มักจะถือโอกาสไปแวะเที่ยว

มีโอกาสไปแวะก็ถือโอกาสนำภาพมาฝาก ด้วยกล้องแคนนอน IXUS 60 เก่าๆ


ป้อมยามตำรวจทางลงแก่กะเบา ตรงไปเป็นถนนสู่อำเภอหว้านใหญ่ ส่วนด้านหลังคืออำเภอธาตุพนม


ภาพถ่ายไปทางทิศเหนือ จะเห็นฝั่ง สปป.ลาว ทางด้านขวา เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ และที่ทำการ ส่…

ข้าวหอมทอง ข้าวฮางนาบ่อ วาริชภูมิ

ข้าวหอมทอง บ้านนาบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัสกลนคร
http://bbs.keyhole.com/ubb/postcatcher.php?PostWizardFile=20100317220504-4ba1b4800d3ab1.92045318
ข้าวหอมทอง หมายถึง ข้าวฮางที่เป็นข้าวหอมมะลิ ผลิตที่อำเภอวาริชภูมิ ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว

ข้าวฮาง คือ อะไร
ข้าวฮาง หมายถึง ข้าวที่ผ่านการแช่และนึ่งด้วยไอน้ำจนสุกแล้วจึงนำไปสีเอาแกลบออกจนเป็นข้าวสาร นำไปนึ่งรับประทาน มีกลิ่นหอมละมุนและรสชาดดี

ข้าวฮาง มีความสำคัญอย่างไร
เป็นข้าวที่อุดมด้วยสารอาหารครบถ้วน จมูกข้าวที่มีมีวิตามินปีและสารกาบาที่มีประโยชน์มิได้ถูกขัดสีออกเหมือนกันข้าวสารจากโรงสีที่วางจำหน่ายกันอยู่ทั่วไป การรับประทานข้าวฮางจึงเป็นการทานข้าวที่ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมาก ราคาอาจสูงกว่าบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นการซื้อสุขภาพไว้

ข้าวฮาง มีกระบวนการผลิตอย่างไร
1. การแช่ คือการนำข้าวเปลือกที่คัดเลือกแล้ว ไปแช่น้ำประมาณ 1 คืน เพื่อให้ข้าวเปียกโชกอิ่มน้ำและเกิดการผลิตสารกาบา พบว่ากลุ่มแม่บ้านจะใช้โองมังกรเป็นวัสดุ
2. การนึ่ง โดยการนำข้าวที่แช่แล้วนำไปนึ่งจนข้าวสุก วัสดุที่ใขก็เป็นมวย หรือหวดที่เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านอีสาน
3. ตากแห้ง คือ การนำข้าวเปลือกที่นึ่…

บักหิน มนุษย์นิรนามยุค 3G ทรหด ทนทาน ด้านโรค

บักหิน

เป็นชื่อที่ผู้เขียนตั้งเองเพื่อสื่อกับผู้อ่าน เป็นมนุษย์ตัวเป็นๆ ที่อยู่อย่างไม่เหมือนมนุษย์ปกติเขา เคยเห็นเขาครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๓๙ ตอนนั้นได้ไปเป็นศึกษาธิการอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เห็นเขาเดินไปขอซื้อทินเนอร์ขวดใหญ่ที่ร้านตัดกระจกในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เจ้าของร้านบอกว่าเขาซื้อแล้วจะนำไปดมและหมดไปในเวลาไม่นาน แล้วจะเวียนมาซื้ออีกบ่อยครั้ง เขาจะขอเงินเพื่อซื้อทินเนอร์มาดม ส่วนอาหารก็ค้นเอาจากถังขยะซึ่งมีอยู่ในถนนทุกสายทั่วเมืองและจากผู้มีจิตเมตตาโดยไม่ต้องซื้อ เขามีกางเกงก้นขาด เสื้อขาดวิ่น ผมเป็นก้อนเป็นแพยาวปะบ่าย้อยลงมา หากจะดึงออกมาจะยาวเป็นเมตร สะพายถุงผ้าเก่า ๆ เดินไปท่ามกล่างเสียงเห่าของสุนัข เขาก็จะหันหลังกลับไล่บ้างอย่างไม่แยแสนัก

หลังจากนั้น ก็พบเขาวนเวียนอยู่ที่ธาตุพนมระหว่างงานไหว้ธาตุพนมอยูพักหนึ่ง ต่อมาจะเห็นเขาเดินตามถนนสายธาตุ-นครพนมนานหลายเดือนจนชินตาอยู่จนคิดว่าเขาเป็คนแถวนั้น หลังนั้นมาก็หายไป จนเกือบลืมก็พบเขาเดินบนถนนสายธาตุพนม-สกลนคร และจะพบเขากลับไปนครพนมและธาตุพนมอีกแล้วก็หายไปอีก จนคิดว่าเขาจากโลกนี้ไปแล้ว

สุดท้าย ผู้เขียนได้มาปฏบัติงานที่อำเภอสว่างแ…

การยกระดับคุณภาพการศึกษาภารงานสำคัญของเขตพื้นที่

ความนำ
ในการจัดการศึกษาปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายสูงสุด (Ultimately Goals) คือ "คุณภาพผู้เรียน" การศึกษาเรากำลังประสบอยู่ก็คือ "คุณภาพผู้เรียน" นั่นเอง หากมองในภาพรวมระดับประเทศจะพบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการประเมินของ สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ส่วนใหญ่จะมีความน่าห่วงคือการมีค่าเฉลี่ยที่ตำกว่าค่าเฉลี่ยกลางของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังกัดของ สพฐ. หากเปรียบเทียบกับสากลจากการทดสอบ PISA (Programme for International Student Assessment) และTIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) แล้ว สสวท.มีผลการวิเคราะห์ดังนี้
PISA เป็นการวัดเรื่องการรู้หนังสือ (Literacy) เน้นการนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเผชิญเหตุการณ์จริง การเตรียมตัวเป็นประชาชนในอนาคต โดยประเมินเด็กอายุ 15 ปีที่จบการศึกษาภาคบังคับของประเทศสมาชิก 3 ด้าน คือด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ พบว่า ในปี 2000 ด้านการอ่านเด็กไทย อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD (Organization for Economic Coorperation and Development) อยู่ในลำดับค่อนไปทางท้ายของตาราง ที่ 32 ใน 39 ประเทศ และค่าเฉลี่ย…

เครื่องมือเครื่องใช้รุ่นคุณปู่ที่กำลังหาดูยาก

เครื่องมือเครื่องใช้รุ่นเก่าที่เคยพบในรุ่นคุณพ่อคุณปู่เริ่มจะหาดูได้ยาก เพียงไม่ถึงช่วงอายุคนสิ่งต่าง ๆ ก็เปลี่ยนแปลงมากมายเหลือเกิน การเปลี่ยนแปลงในยุคที่ใช้ใช้หลอดและทรานซิสเตอร์ ดูมันค่อยเป็นค่อยไป วิทยุทรานซิสเตอร์และเครื่องเสียงเป็นที่นิยมแพร่หลายและยาวนานพอสมควร

แต่พอไมโครชิพถูกนำมาใชแทนทรานซิสเตอร์ ระบบเครื่องมือเครื่องใช้ก็เปลี่ยนไป และเมื่อมีการนำระบบดิจิตอลมาทดแทนอนาล็อกเดิมก็ยิ่งทำให้ระบบสื่อสารสนเทศกลับพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเป็นหลายเท่า ประดิษฐ์กรรมมีการคิดค้นใหม่ตลอดเวลา ระบบการแข่งขันรุนแรง เครื่องมือเครื่องใช้ที่เคยพอใจภูมิใจกลับตกรุ่นและไร้ค่าไปในเวลาข้ามวันข้ามเดือนจนไม่สามารถปรับต้วได้ทัน เครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เคยมีเคยใช้กลายเป็นของล้าสมัย ของตกรุ่นจำเป็นต้องทิ้ง เป้นของเก่า ไม่เป็นที่ปรารถนา กลายเป็นขยะวิทยาศาสตร์
ที่ตลาดเซฟวัน ริมถนนมิตรภาพขาเข้าด้านชวามือ ก่อนถึงนครราชสีมา จะพบว่า มีสินค้าทั้งเก่าและใหม่วางจำหน่ายกันอย่างคึกคักตั้งแต่หัวค่ำทุกวันยันดึก มีของเก่าสมัยคุณปู่ อย่างภาพข้างล่าง ดูดี ๆ จึงเห็นว่าเป็นวิทยุ รุ่นนี้ไม่น่าจะต…

เขื่อนน้ำอูนหน้าแล้ง2553

ความแห้งแล้งส่อเค้าชัดเจนขึ้น หลังจากมีพายุฝนตกมาผิดปกติระหว่างวันที่ 21-26 มกราคม 2553 คลุมพื้นที่ภาคอีสานตอนบอนทั้งหมดตั้งแต่มุกดาหารไปจนถึงจังหวัดเลย

เมื่อย่างเข้าเดือนกุมภ่าพันธ์ เดือน 3 (มาฆบูขา 28 กุภาพันธ์ - เดือน 8 สองหน) ที่เคยมีฝนตกก็ไม่มีแล้ว เดือนมีนาคมทั้งเดือนก็คงจะแห้งต่อไปตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวัทยา รอฝนที่จะมาอีกครั้งในช่วงสงกรานต์

การที่ฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคม 2553 ส่งผลดีทำให้พื้นดินมีหญ้าและพืชพรรณเขียวชอุ่มขึ้นบ้าง พอบรรเทาความแห้งกรอบที่พบเห็นโดยทั่วไปทั้งภาคอีสาน

เขื่อนน้ำอูน เป็นเขื่อนดินที่สรางไว้เพื่อการฃลประทาน ได้รับปริมาณน้ำปีที่ผ่านมาน้อย น้ำไม่ล้นกระโถน ที่มีความสูงจากฐานขึ้นมาเขียนบอกว่า 185 เมตร ซึ่งปกติแล้วหากมีนำเกินปริมาณ ก็จะไหลตกลงปากกระโถนและไหลลงไปยังลำน้ำอูน สู่แม่น้ำสงครามและแม่น้ำโขงต่อไป

ถึงเดือนมีนาคม 53 นี้ จะพบว่าปริมาณน้ำลดลงมากอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
เก็บภาพมาฝาก

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น