ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2010

น้ำตกผาส้วม แหล่งท่องเที่ยวจำปาสักฝีมือคนไทย เจ้าของผลงาน "เขาว่าข้อยบ้า"

น้ำตกผาส่วม ส้วม มาจากภาษาลาวว่า "ส่วม" คำว่า "ส่วม" ในภาษาลาวหมายถึงห้องนอนคู่บ่าวสาว เมื่อมีการแต่งงานจะมีการจัด "ส่วม" ไว้สำหรับคู่บ่าวสาว ภาคอีสานของไทยก็ใช้คำนี้มานานและกำลังจะหายไปไม่ค่อยจะมีใครเอ่ยถึงแล้ว "ส่วม" สำหรับชนเผ่ากลุ่มน้อยของลาวที่แขวงจำปาสัก หมายถึง ที่หนุ่มสาวจะอยู่ด้วยกันสองต่อสอง โดยไม่มีการล่วงเกินทางเพศแต่อาจจับเนื้อต้องตัวได้ สร้างบนไม้ต้นเดียวสร้างจำลองไว้ใด้เห็นที่นี่ และเป็นเอกลักษณ์ไว้ที่นำตกเรียกว่าน้ำตกผาส่วม นำตกผาส้วม เป็นแหล่งท่องเทียวชมธรรมชาติที่งดงาม มีน้ำตกตลอดปี มีการนำชนเผ่าสำคัญต่าง ๆ และสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นรูปแบบเฉพาะตนรวมกันไว้ให้ได้ชม ตั้งอยู่ในเขตเมืองบาเจียง ทางทิศตะวันออกของจำปาสัก สามารถเดินทางโดยรถโดยสารท่องเที่ยวเขาถึง บริเวณนี้เป็นเขตภูเขาสูงมีอากาศแบบป่าดิบชื้น เป็นแหล่งปลูกกาแฟที่สำคัญทั้งพันธุ์อราบิกาและรอบัสตาเพื่อการส่งออกของลาวด้วย
ภาพมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาวชิโร วส.นพ
คุณวิมล กิจบำรุง คนไทยจากนครปฐม ภรรยาเป็นชาวเวียงจันทน์ ผู้โลดแล่นในธุรกิจทีมีวิธีคิดเฉพาะตนและมีชีวิตที่น…

ครูที่ดี ปาฐกถาธรรมโดยพระเทพวรมุนี

ครูที่ดี
แสดงปฐากถาธรรมโดยพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ม) และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 09.00 น.

พระเทพวรมุนี ได้แสดงปาฐกถาธรรม ในฐานะองค์ประธานการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ กล่าวถึงภารกิจของครูและการเป้นครูที่ดี 10 ประการ ดังนี้
1. มีศีลธรรมจรรยา
2. มีเมตตาต่อศิษย์
3. ไม่สอนผิดหลักวิชา
4. มุ่งค้นคว้าอยู่เสมอ
5. ไม่พลั้งเผลอประพฤติผืด
6. รักศิษย์ไม่ลำอียง
7. ไม่คิดเกี่ยงการงาน
8. คิดบริการสังคม
9. นิยมความเป็นบัณฑิต
10. พูด ทำ คิด แต่เรื่องดี (คือ พูดแล้วคนเชื่อ คนชอบ และคนช่วย)

เป็นคำขวัญและแนวทางในการทำงานครูตอนเปิดเทอมใหม่ที่มีคุณค่าต่อผู้ได้ชื่อว่าเป็น "สถาปนิกสังคม"
ท่านได้แสดงองค์ความรู้และตัวอย่างประกอบไว้มากมายแต่ได้ยกมาเฉพาะประเด็นที่ร้อยเรียงเท่านั้น