ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2012

แท็บเล็ตสร้างเด็กไทยเมื่อห้าทศวรรษที่่ผ่านมา

แท็บเล็ตกำลังเป็นเรื่องฮือฮาของวงการศึกษาไทยเมื่อนักการศึกษาและนักบริหารบ้านเมืองมีความเชื่อว่ามันจำเป็นต่อการเรียนของเด็กตั้งแต่วัยเริ่มเรียนอย่างชั้นประถมปีที่ ๑ จนต้องจัดนโยบายหนึ่งคนต่อหนึ่งแท็บเล็ตและจะเริ่มเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี
เมื่อห้าทศวรรษที่ผ่านมา ผู้เขียนยังเคยได้ทันเรียนด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าแท็บแล็ตนี้ในชั้นประถมปีที่ ๑ ด้วย มันเป็นแท็บเล็ตจริงๆ ที่มีคุณลักษณะเหมือนกันกับแท็บเล็ตสมัยนี้คือ เขียนได้ ขนาด รูปลักษณ์ ที่สำคัญคือบรรจุข้อมูลได้ ลบทิ้งได้ และ ตกแล้วก็แตก สมัยนั้นเรียกว่า กระดานชนวน เคยใช้เรียนอยู่ปีหนึ่งก็มาเปลี่ยนมาใช้ดินสอและสมุดมีเส้นในชั้นประถมปีที่ ๒ ชั้นประถมปีที่ ๑ รุ่นหลังมาก็เปลี่ยนมาใช้สมุดเหมือนกัน ประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๐ กระดานชนวนก็หายไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) จังหวัดร้อยเอ็ดของผู้เขียน ในร้านค้าเครื่องเรียนในเมืองจะไม่พบกระดานชนวนวางขายอีกเลยเพราะโรงเรียนต่างๆ ก็เลิกใช้ด้วย ใครมีสมุดและดินสอโดยเฉพาะอย่างยิ่งดินสอหอมมันดูแล้วพิเศษจริงๆ กระดานชนวนในทุกวันนี้พอจะหาได้บางร้านที่ตลาดอินโดจีนของมุกดาหาร สนนราคาแผ่นละป…