บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2013

ขยะสร้างสร้างสุข

รูปภาพ
ได้ไปไหว้ธาตุพนม ในวันเพ็ญเดือนสามปี ๒๕๕๕ มีผู้เดินทางไปมากมายเหลือเกิน รถติดตั้งแต่ออกจากสกลนครซึ่งมียะยะทางประมาณ ๗๔ กม.ใช้เวลามากด้วย และก็มีเหตุต้องเข้าปะยางรถยนต์ที่อู่เยื้องปั๊มบางจาก บ้านฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างรอได้เดินเลาะ(ประสาคนมักเลาะ)ดูต้นไม้ที่เจ้าของร้านปลูกก็รู้สึกชอบ ได้พบการปลูกพืชสวนครัว เช่น แปลงถั่วฝักยาวแถวหนึ่ง ผักพื้นบ้านอีกหลายชนิดจัดเป็นชุมชนเล็กๆ ผักป่า เช่น ผักหวาน ติ้ว และอื่นๆ ก็จัดเข้ามาร่วมในชุมชนด้วย มีต้นรางจืดที่จัดให้เลื้อยขึ้นเป็นซุ้มคลุมพื้นที่เป็นร่มเงาที่พักสำหรับลูกค้า รู้สึกเห็นความพิเศษทางวิธีคิดของผู้คิดทำ รู้สึกว่าเป็นผู้มีศิลป์ในการใช้เวลาว่างให้เกิดคุณค่า เพราะพืชที่ปลูกจะเป็นทั้งที่เป็นอาหารและสมุนไพรให้เข้ามาใกล้ตัว แม้จะเป็นบริเวณไม่กว้างแต่ดูแล้วเพลิน(สำหรับคนที่ชอบ) แต่ตรงที่พักผ่อนลูกค้าอีกมุมหนึ่ง ได้พบกับสิ่งประดิษฐ์ชุดหนึ่งที่แทบจะไม่เป็นที่สังเกต มองห่างออกไปมันเหมือนกองขยะมีชีวิต  มันใช้ได้จริง ใช้เล่นแทนกลองชุดได้ จากที่พบกะแป๋งน้ำมันที่ใช้แทนสแนร์ถูกตีจบบุบลงไป แกลลอนพลาสติกที่แทนกลองอัลโตถูกตีจนยุบลง ใช้ถังส…

วาระโรงเรียน (School Agenda)

วาระโรงเรียน school agenda
หลายปีผ่านมา เคยได้ยินคำว่า “วาระแห่งชาติ” ซึ่งก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวให้เห็นว่าเป็นเรื่องใดอย่างไร ใครเกี่ยวข้องบ้าง แล้วจะลงเอยอย่างไร แต่คำว่า “วาระ” มันก็มีความสำคัญในตัว คิดว่าน่าจะมีความจำเป็นในการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษา เพราะในปัจจุบันมีความเป็นอิสระพอสมควรมีฐานะเป็นนิติบุคคล ในการคิดพัฒนาความก้าวหน้าด้วยตนเองโดยความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษา ทั้งที่ดูแล้วผู้บริหารสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนได้ เพราะเป็นผู้กำกับดูแลการกำหนดรอบปีของการทำงานหรือปีการศึกษา ซึ่งหากเป็นเรื่องที่ดีย่อมได้รับความเห็นชอบและชื่นชมอยู่แล้ว แต่ก็ไม่พบการดำเนินการให้ได้ศึกษา จึงยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นแนวคิดได้แลกเปลี่ยนกัน ขอยกประเด็นเสนอเพื่อความเข้าใจ
อะไร...คือ วาระ
วาระ หรือระเบียบวาระ ภาษาอังกฤษคือ Agenda มีคำสัมพันธ์ใกล้เคียง ได้แก่ กำหนดการ (program) ตารางการทำงาน (schedule) ตารางเวลา (timetable) คำว่า Agenda[i]แปลตามตัวว่า ระเบียบวาระ หรือกำหนดการ หมายถึง การอภิปรายผลตามประเด็นที่ได้มีการกำหนดไว้ในการประชุมปกติ วัตถุประสงค์ของวาระโดยรวม คือ ๑. ผู้มีส่วนร่วมท…