ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หยก เก็บตกจากปักกิ่ง

หยก จากนครปักกิ่ง

หยก มีความสำคัญคู่กับวัฒนธรรมจีนมาช้านาน
ปักกิ่งได้จัดร้านหยก เพื่อรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นคณะโดยเฉพาะ จะพบรถยนต์นักท่องเที่ยวจอดเต็มลานไปหมด ร้านแห่งนี้อยู่ในความดูแลของรัฐบาล ขณะที่ไปเยี่ยมชมในวันที่ 23 เมษายน 2552 มีฝนตกปรอย ๆ และอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิข้างนนอก 9 องศาเซลเซียส
ไกด์(เกรียงไกร) กล่าวว่า หยกมีชีวิต และหายใจได้จริง ๆ มีวิธีพิสูจน์ 3 วิธี คือ
1) ใช้หลังมืออังไว้เหนือก้อนหยก จะได้รับไอเย็นของหยกออกมากระทบผิว
2) ดูกับแสงไฟฟ้าสีเหลือง จะเห็นเนื้อหยกลายเส้น เนื้อหยกยิ่งใสยิ่งดี
3) ฟังเสียง ด้วยการเคาะพิสูจน์จากกำไล หยกที่มีเนื้อสีเขียวอยู่ข้างในเสียงจะใส แต่หากมีสีเขียวอยู่ด้านนอกเสียงจะเสียงทุ้มกว่า


ชาวจีนใช้หยกมาแต่โบราณ เป็นอัญมณีเพื่อสุขภาพ โดยสมัยราชวงศ์หมิงมีการตัดชุดฮ่องเต้ทำด้วยหยกทั้งหมด ส่วนขุนนางในราชสำนักจะได้รับป้ายหยกจากฮ่องเต้ เปรียบเหมือนการติดดาว มีฐานะ ซึ่งขุนนางจะต้องถือป้ายหยกประจำตัวตลอดเวลา เวลาเข้าเฝ้าที่ตำหนักไต้เหอเทียน ผู้ที่นั่งคุกเข่ารอเฝ้าอยู่ก่อนจะต้องคอยฟังเสียงหยกของขุนนางที่เข้าเฝ้ามาด้วย ผู้ที่มีเสียงหยกดังกว่าเป็นเสียงของผู้ใหญ่จะต้องหลีกทางให้ได้อยู่ข้างใน และทุกคนจะต้องรู้จักเสียงของหยกฮ่องเต้ด้วย

หยกที่ดีที่สุด จะเป็นสีมรกต พบในพม่าและรอยต่อระหว่างพม่ากับจีน แม้หยกจะมีความเย็นแต่หากจับแล้ว 10 นาทีก็จะอุ่น ส่วนหยกเทียมที่มักเจอบ่อยหน้าประตูที่มาเสนอขาย 10 – 20 หยวน( 1 หยวนเท่ากับ 5.5 บาท) ทำด้วยหินฉีดเป็นสีหยกเพราะมีวิธีทำให้สีเปลี่ยนได้ ไม่ควรจับ


ผู้ชายจีนโบราณคนมีเงินจะซื้อหยกมาประดับไว้ที่หมวก มองฐานะที่หยกบนหมวก คนจีนต้องใส่หมวก ถือว่าการไม่ใส่หมวกเหมือนคนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหยก รักษาความสมดุลให้กับร่างกาย หญิงต้องใส่ที่มือซ้าย เพราะโบราณเวลาชายจะดูหญิงจีน ต้องดู 3 อย่าง คือ
1) ดูเท้า เท้าต้องเล็ก หากเท้าใหญ่จะดูไม่มีฐานะ จึงมียุคของการพันเท้าเพื่อให้เท้าเล็ก ให้ได้ขนาดอยู่ในฝ่ามือผู้ชาย
2) ดูมือ ว่าใช้หยกแบบใด หากเป็นวงกลมแสดงว่ารวยอย่างเดียว วงรีแสดงว่ามีญาติอยู่ในวังหลวง
3) ดูหน้า ดูความสวย


ร้านหยก จึงมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหยกที่หลากหลาย ตั้งแต่ราคาพอจับได้จนถึงราคาที่ขอเพียงให้ได้ดูเป็นขวัญตา ศิลปะการขายของปักกิ่ง ในการปลุกกระแสความรักและนิยมในสินแร่หยก จึงเป็นการเสนอที่ชาญฉลาด ปั้นเงินจากหินหยกที่ขายไปกี่ศตวรรษก็ยังไม่หมด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดี


จำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน
คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้…

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…