บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2010

5 เคล็ดลับในการจัดการเรียนรู้ให้สนุก

ครูส่วนใหญ่ต้องการนำเอาความสนุกสนานไปใช้การเรียนการสอน พวกเขามีเจตคติที่ดีแต่ไม่รู้ว่าจะนำเข้ามาอย่างไร จะเริ่มต้นตรงไหน นักเรียนที่มีความสนุกเมื่อการเรียนได้สิ้นสุดลงทำให้การเรียนรู้ได้มากขึ้นเพราะว่าจิตใจของพวกเขาได้ร่วมเรียนอย่างกระตือรือร้น สำหรับครูนี่คือเคล็ดลับ 5 ประการที่จะทำให้การเรียนรู้มีความสนุกสนาน ดังนี้

1. จัดให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม (Involve Everyone)

นักเรียนบางคนถูกลืมเพราะพวกเขาไม่มีโอกาสได้พูดในชั้น ไม่เคยถูกเรียกหา และทำการบ้านไม่เสร็จ นี่เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ง่าย ๆ ด้วยการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของแต่ละคนและทุกคนในชั้น มันเป็นความสนุกในการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมมากกว่าการให้นั่งเหมือนติดอยู่กับท่อนซุง ให้ครูทักทายนักเรียนที่ไม่เคยเห็นเขายกมือ เดินไปรอบรอบห้อง และให้แต่ละคนได้อ่านให้ดังในการศึกษารายงาน ถ้านักเรียนรู้สึกร่วมในงานที่เรียนเขาจะรู้สึกสนุกและทำงานให้สำเร็จ

2. ใช้การเรียนทั้งกาย (Involve the Entire Body)

ไม่มีใครอยากนั่งในชั้นและฟังบรรยายเป็นชั่วโมง มันน่าเบื่อและซ้ำซาก การที่จะทำการเรียนรู้สนุกต้องให้เขาได้ใช้ทั้งร่างกาย ให้นักเรียนได้เคลื่อนท…