ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

5 เคล็ดลับในการจัดการเรียนรู้ให้สนุก

ครูส่วนใหญ่ต้องการนำเอาความสนุกสนานไปใช้การเรียนการสอน พวกเขามีเจตคติที่ดีแต่ไม่รู้ว่าจะนำเข้ามาอย่างไร จะเริ่มต้นตรงไหน นักเรียนที่มีความสนุกเมื่อการเรียนได้สิ้นสุดลงทำให้การเรียนรู้ได้มากขึ้นเพราะว่าจิตใจของพวกเขาได้ร่วมเรียนอย่างกระตือรือร้น สำหรับครูนี่คือเคล็ดลับ 5 ประการที่จะทำให้การเรียนรู้มีความสนุกสนาน ดังนี้

1. จัดให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม (Involve Everyone)

นักเรียนบางคนถูกลืมเพราะพวกเขาไม่มีโอกาสได้พูดในชั้น ไม่เคยถูกเรียกหา และทำการบ้านไม่เสร็จ นี่เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ง่าย ๆ ด้วยการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของแต่ละคนและทุกคนในชั้น มันเป็นความสนุกในการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมมากกว่าการให้นั่งเหมือนติดอยู่กับท่อนซุง ให้ครูทักทายนักเรียนที่ไม่เคยเห็นเขายกมือ เดินไปรอบรอบห้อง และให้แต่ละคนได้อ่านให้ดังในการศึกษารายงาน ถ้านักเรียนรู้สึกร่วมในงานที่เรียนเขาจะรู้สึกสนุกและทำงานให้สำเร็จ

2. ใช้การเรียนทั้งกาย (Involve the Entire Body)

ไม่มีใครอยากนั่งในชั้นและฟังบรรยายเป็นชั่วโมง มันน่าเบื่อและซ้ำซาก การที่จะทำการเรียนรู้สนุกต้องให้เขาได้ใช้ทั้งร่างกาย ให้นักเรียนได้เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ ห้อง ได้เล่นเกมที่สนุก ถ้าคุณต้องการบรรยายก็ให้ใช้สัก 5 นาทีในการได้ยืนแล้วยกมือยกเท้า การเคลื่อนไหวรอบ ๆ เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่แก้ความน่าเบื่อของรายวิชาที่ต้องบรรยาย

3. ใช้การเสริมแรงเชิงบวก (Positive Reinforcement)

เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดอย่างหนึ่งที่เพิ่มความสนุกให้แก่ชั้นเรียน คือการเสริมแรงทางบวก นักเรียนไม่เพียงจะเกลียดแต่จะกลัวด้วยหากที่สิ่งทำไปแล้วเขารู้สึกว่าไม่อยากพูด ถ้าห้องของคุณสร้างให้คิดเขาก็จะทำได้ดีเยี่ยมหรือสร้างผลงานที่ดี พวกเขาจะพบความสำเร็จได้มากกว่า คุณครูจะพบใบหน้าที่ยิ้มแย้มของพวกเขาแทนใบหน้าที่มีแต่ความหวาดกลัว วิธีการเดียวในการนำความสนุกมาสู่ห้องเรียนคือถ้าเด็ก ๆ มีความรู้สึกสบาย ๆการให้การเสริมแรงทางบวกเป็นวิธีที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายของครู

4. ใช้วิธีการทำงานเป็นกลุ่ม (Working in Groups)

การให้เด็กทำงานเป็นกลุ่มตามโครงงานเป็นที่สร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กถ้าปล่อยให้เขาพูดคุยและหารือกันในกลุ่มเพื่อหาคำตอบ หากมีใบงานใด ๆ ก็ให้เด็ก ๆ ทำร่วมกัน 3 หรือ 4 คน ไม่เพียงแต่จะสนุกกับการเปลี่ยนแปลงของวิธีคิดแล้วแต่ยังได้เรียนรู้จากกันและกัน การเรียนรู้เป็นกลุ่มจึงเป็นการยิงนกสองตัวด้วยกระสุนนัดเดียว

5. ใช้วิธีการหลากหลายแปลกใหม่ทุกครั้ง (School Day Variety)

ไม่มีการเรียนใดจะสนุกหากมีการเรียนแบบเดิม ๆ วันแล้ววันเล่า ก็ให้เปลี่ยนตารางและเพิ่มความแปลกใหม่ในชั้น นักเรียนต่างก็รักที่จะใช้ความพยายามกับสิ่งใหม่ ๆ จัดให้เด็กสามารถทำใบงานให้เสร็จในวันเดียว และวันต่อไปให้มีการศึกษาภาคนอกห้องเรียน การใช้วิดีโอยังเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งในการสร้างความหลากหลาย มันช่วยให้นักเรียนได้ละเว้นจากการเรียนแบบเก่า ๆ

ไม่มีสิ่งใดจะดีเกินไปกว่าการให้ความสนุกเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อที่จะให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ การเพิ่มความสนุกสนานให้กับการมาเรียนของเด็กไม่เพียงแต่ทำให้คุณเป็นครูที่ยิ่งใหญ่แล้ว ยังทำให้ได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่อย่างครอบคลุมด้วย

หากต้องการดาวน์โฆลดบทความเผยแพร่
ที่นี่ครับ
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=BD11F153FUOX56H2KH3T27Z3V4QRN

ความคิดเห็น

ได้ความรู้มากและนำไปใช้ได้

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดี


จำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน
คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้…

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…