ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

พระพุทธบาทน้ำทิพย์

พระพุทธบาทน้ำทิพย์
รอยพระบาทที่พบบนเทือกเขาภูพาน

เทือกเขาภูพาน มีแนวเขาทอดยาวไปตั้งแต่เขตอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ผ่านอำเภอส่องดาว อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุดบาก อำเภอภูพาน อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ไปจนถึงอำเภอดงหลวง และนิคมคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ อำเภอคำม่วง อำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอนาคู และอำเภอเขาวง ก็อยู่ในแนวเขตทางทิศไต้ด้วย
เทือกเขาภูพานมีโครงสร้างหลักเป็นหินทรายเขียวตลอดแนว เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีระบบนิเวศค่อนข้างสมบูรณ์พอสมควร ลักษณะป่าดิบแล้งอุดมด้วยไม้เบญจพรรณ ได้แก่ มะค่าโมง ประดู่ และไม่้เศรษฐกิจอื่นๆ มีขนาดใหญ่ขึ้นหนาแน่นปกคลุม เป็นต้นน้ำที่สำคัญหลายสาย ที่สำตัญได้แก่ ลำน้ำอูน ลำน้ำสงคราม ลำน้ำยาม ที่ไหลไปทางเหนือลงสู่แม่น้ำโขง ที่ปากน้ำไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน ลำน้ำพุงไหลลงนำน้ำก่ำ ไหลลงทางทิศตะวันออก สู่แม่น้ำโขงเช่นเดียวกันที่บ้านน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม ส่วนทางใต้ได้แก่ลำน้ำลำพะยัง ไหลลงสู่แม่น้ำชีและนำโขงต่อไป


พระบาทน้ำทิพย์
เป็นรอยธรรมชาติในร่องธารน้ำขนาดเล็ก อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักสงฆ์พระบาทน้ำทิพย์ บนถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ เขตอำเภอภูพาน มีทางเดินขนาดเล็กตามแนวไม้เหมาะสำหรับคณะ ๔ - ๕ คน ลึกเข้าไปประมาณ ๑๐๐ เมตร จะพบรอยพระบาทที่เกิดบนหินทรายเขียว ตั้งแต่ขนาดเล็กประมาณ ๑ ฟุต ไปจนถึงขนาดใหญ่ ๗-๘ ฟุด เรียงกันลงตามร่องน้ำ จำนวน ๗ รอย บนพื้นที่แคบๆ จุคนได้ไม่มากนัก มีศาลเพียงตาสร้างไว้กับธรรมชาติ โดยรักษาสภาพเดิมของพื้นที่ไว้อย่างสมบูรณ์

รอยพระบาท มีทิศทางมุ่งไปยังทิศตะวันออก มีน้ำไหลรินอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดเรียก "พระบาทน้ำทิพย์" เป็นแหล่งธรรมชาติที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยจอดรถที่สำนักสงฆ์แล้วเดินเข้าไปเหมาะสำหรับคณะเล็ก ๆ หรือครอบครัว

สำนักสงฆ์พระบาทน้ำทิพย์ พระอาจารยบุญมี ศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เป็นเจ้าสำนัก ท่านได้สะสมพระสารีธาตุของพระอรหันต์ พระธาตุพระสีวลี จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะจากประเทศลาวเป็นจำนวนมาก บูชาเพื่อความมั่นคงในโชคลาภทั้งปวง

กล่าวกันว่าหินที่เป็นลักษณะเป็นพระธาตุมีแหล่งอยู่ที่ถ้ำบางแห่งในประเทศลาวบริเวณภูเขาในแขวงคำม่วน และอีกแห่งหนึ่งคือเขาสามร้อยยอดในประเทศไทยที่ถูกปิดเป็นเขตหวงห้ามแล้ว

ปัจจุบันกำลังสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ "สมเด็จพระปฐม" เพื่อการบูชาสักการะ อีกไม่นานก็จะได้ร่วมงานฉลองครั้งใหญ่ ท่านที่เดินทางผ่านไปตามเส้นทางอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร หากจะหยุดแวะเพื่อแสวงทำบุญเพื่อเป็นสิริโชคแก่ตนก็เป็นมงคลแล้ว

วิดีโอ
http://www.youtube.com/watch?v=sVDQUdgngTY

แผนที่ไปพระบาทน้ำทิพย์...

ดู สำนักสงฆ์พระบาทน้ำทิพย์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดี


จำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน
คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้…

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…