วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

หลวงพ่อทันใจ ๑๕๑ เสร็จไว ทันใจ สมใจนักบุญ


หลวงพ่อทันใจ สร้างในเวลา ๑๐ ชั่วโมง จากเวลา ๐๔.๓๙-๑๔.๓๐ น.
มีความงดงาม เป็นที่สักการะบูชาของชาวเขต 2 สืบไป


หลวงพ่อทันใจ องค์ที่ ๑๕๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ นำโดยนายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการสร้างเริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๔.๓๙ น จนเสร็จสิ้นในเวลา ๑๕.๐๐ น ของวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๓ เริ่มจากการบวงสรวงด้วยผลไม้มงคล ๙ อย่างของพรหามณ์ การก่อองค์พระด้วยอิฐมอญ การบรรจุแผ่นทองเหลืองและวัตถุมงคลจากผู้ร่วมแสวงบุญลงไปในเนื้อพระพุทธรูปและพระอุระ การเจริญพระพุทธมนต์ยอดพระไตรปิฎกของพระสงฆ์ ๙ รูปนำโดยพระราชญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร และพระครูศรีภูมานุยุติ เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน ฝ่ายธรรมยุติ การใส่พระเกษาโดยผู้อำนวยการเทวรัฐ โตไทยะและคณะ การบรรจุหัวใจ ปอดและเบิกพระเนตรโดยพระครูศรีภูมานุยุติ


เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว และการสวดอิติปิโส ๑๐๘ จบของผู้ร่วมแสวงบุญทั้งหมด เพื่อสมโภชเฉลิมฉลองหลวงพ่อทันใจและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองพร้อมการบูชาด้วยบายศรีปากชาม ปิดท้ายด้วยการเปิดบุญ ๖ ทิศ นำโดยอาจารย์ทิพากร รินไทสงค์ เจ้าพิธีจากจังหวัดชัยภูมิ เพื่อแจ้งให้เทพยดาประจำทิศได้ทราบและมาชุมนุมกันปกปักษ์รักษาให้เกิดมงคลด้วยทรัพย์ลาภและยศตามปรารถนา ด้วยคาถา
"นโม ตะโป ยาจาถะ นโม ตะโป ยาจาถะ นโม ตะโป ยาจาถะ อะริโย อะริโย อะริโย"
แม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนหนักจากมรสุมและพายุของเดือนกันยายน แต่วันนั้นมีท้องฟ้าแจ่มใสมาก มีเมฆคลุมไม่ถึงกับร้อนจัด ตลอดพิธีไม่มีฝนตกลงมาเลย ทั้งที่ก่อนนั้นฝนตกลงมาหนักพื้นที่เปียกชื้น จึงมีความสะดวกสบายและไม่เลอะเพราะต้องแต่งขาวกันทั้งหมด แต่หลังจากพิธีการเสร็จสิ้นลงประมาณ ๑๖.๐๐ น. ฝนได้ตกลงมาห่าใหญ่พอสมควรนำความชุ่มเย็นมาให้

ที่ตั้งหลวงพ่อทันใจ

ดู ไม่มีชื่อ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

สังคม ภูมิพันธ์ุ ดร.จิ๊กโก๋

สังคม ภูมิพันธ์_ ดร.โก๋ รู้สึกอาลัยเพื่อน จิ๊กโก๋ ที่เราเรียกติดปากสมัยเรียน ป.กศ.ที่วิทยาลัยครูมหาสารคามเมื่อครั้ง พ.ศ.๒๕๐๙ ชื่อเล่นจ...