ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2013

ปักกิ่งภายใต้สมดุลความเชื่อเก่าสุดและใหม่สุด

ปักกิ่งเป็นตัวแทนหน้าตาของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมที่ถูกประเทศตะวันตกทั้งหลายระแวงและระวังที่จะเชื่อมสัมพันธ์มาเกือบครึ่งศตวรรษ  พบว่า  ที่ผ่านมาจีนมีการบ่มเพาะและพัฒนาประเทศของตนอย่างมีทิศทาง (ความเห็นส่วนตัว) อย่างน้อย 2 แนวทาง คือ
1. การยึดมั่นในมรดกที่เก่าที่สุด
จากมรดกทางอารยธรรมจีน คือ 1) การยึดมั่นแนวความเชื่อตามลัทธิเต๋า ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งความสมดุล และ 2) ความเชื่อพลังฮวงจุ้ย ที่ถือว่าฮวงจุ้ยที่ดีจะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งรุ่งโรจน์ 

1) ศาสตร์ลัทธิเต๋า คือความเชื่อในพลังยินและหยางที่ต้องมีความสมดุล

            ทีเด่นชัด คือ การสรา้งพระราชวังกู้กง (พระราชวังต้องห้ามปักกิ่ง) โดยราชวงศ์หมิง ที่่แสดงความเป็นศาสตร์ความสมดุลในพลังยินและหยางเอาไว้ชัดเจน ซ่อนความเป็นปรัชญาให้กับปักกิ่ง นครปักกิ่งจึงอยู่ภายใตความเชื่อในความเป็นเต๋า ด้วยพลังหยินหยางสร้างชีวิตให้ปักกิ่ง มีความสมดุล การนำศาสตร์ไปใช้จนเป็นวิถีชีวิตของปักกิ่ง ได้แก่

"ยินหยาง" ซึ่งหมายถึง ธรรมชาติที่เป็นของคู่ตรงกันข้าม สิ่งที่เป็นของคู่ ยิน (yīn) คือพลังลบ มีลักษณะสีดำ เป็นพลังเพศหญิง พบในทุกสิ่งทุกอย…