วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ปักกิ่งภายใต้สมดุลความเชื่อเก่าสุดและใหม่สุด

ปักกิ่งเป็นตัวแทนหน้าตาของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมที่ถูกประเทศตะวันตกทั้งหลายระแวงและระวังที่จะเชื่อมสัมพันธ์มาเกือบครึ่งศตวรรษ  พบว่า  ที่ผ่านมาจีนมีการบ่มเพาะและพัฒนาประเทศของตนอย่างมีทิศทาง (ความเห็นส่วนตัว) อย่างน้อย 2 แนวทาง คือ

1. การยึดมั่นในมรดกที่เก่าที่สุด 
            จากมรดกทางอารยธรรมจีน คือ 1) การยึดมั่นแนวความเชื่อตามลัทธิเต๋า ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งความสมดุล และ 2) ความเชื่อพลังฮวงจุ้ย ที่ถือว่าฮวงจุ้ยที่ดีจะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งรุ่งโรจน์ 

1) ศาสตร์ลัทธิเต๋า คือความเชื่อในพลังยินและหยางที่ต้องมีความสมดุล

            ทีเด่นชัด คือ การสรา้งพระราชวังกู้กง (พระราชวังต้องห้ามปักกิ่ง) โดยราชวงศ์หมิง ที่่แสดงความเป็นศาสตร์ความสมดุลในพลังยินและหยางเอาไว้ชัดเจน ซ่อนความเป็นปรัชญาให้กับปักกิ่ง นครปักกิ่งจึงอยู่ภายใตความเชื่อในความเป็นเต๋า ด้วยพลังหยินหยางสร้างชีวิตให้ปักกิ่ง มีความสมดุล การนำศาสตร์ไปใช้จนเป็นวิถีชีวิตของปักกิ่ง ได้แก่


"ยินหยาง" ซึ่งหมายถึง ธรรมชาติที่เป็นของคู่ตรงกันข้าม สิ่งที่เป็นของคู่
  1. ยิน (yīn) คือพลังลบ มีลักษณะสีดำ เป็นพลังเพศหญิง พบในทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความหนาวเย็น ความมืด อ่อนนุ่ม ชื้นแฉะ ลึกลับ และเปลี่ยนแปลง เช่น เงามืด น้ำ ฯลฯ
  2. หยาง (yáng) คือพลังบวกมีลักษณะสีแดง เป็นพลังเพศชาย พบในทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความอบอุ่น สว่างไสว มั่นคง สดใส เช่น ดวงอาทิตย์ ไฟ ฯลฯ 

            ปักกิ่ง มีการปลูกต้นไม้ตามตามพลังความเชื่อ เป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่เป็นหลัก มีอายุยืนยาวนับร้อยปี  คือ
   ต้นไม้ที่มีพลังยินที่ให้พลังเย็น จำพวกต้นหลิว เป็นตัวแทนผู้หญิง(ยิน) และต้นไม้ที่มีพลังหยางให้พลังร้อน ได้แก่ ต้นหยาง เป็นตัวแทนผู้ชาย (หยาง) ลักษณะใบคล้ายใบโพธิ์ แต่เล็กกว่า เชื่อว่าลักษณะพิเศษของใบต้นหยางจะมองดูคล้ายกับว่ามีรูปตาอยู่ทุกใบ(เวลาที่ลมพัดจะเห็นชัดมาก) จะเป็นตัวแทนของสายตานับพันคู่ ที่คอยดูแลปกป้องบ้านเมืองให้สงบสุข 
ต้นไม้ที่ให้พลังยิน

ชื่อต้นหยาง
2) ศาสตร์แห่งพลังฮวงจุ้ย อันเป็นศาสตร์แห่งพลังลมและน้ำนำเอาความสมบูรณ์มั่งคั่งมาให้ ที่ตั้งที่ดีคือมีน้ำอยู่ด้านหน้ามีภูเขาอยู่ด้านหลัง 

         ภายใต้ความเชื่อนี่ ถือเอาว่าปักกิ่งเป็นนครที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลก พลังทั้งมวลจะไหลเข้าปักกิ่ง  พระราชวังกู้กงเป็นที่อยู่ของมังกร(ฮ่องเต้) มีการขุดคลองรอบพระราชวัง นำดินถมเป็นเขาด้านหลัง ภายในพระราชวังต้องห้ามจะสร้างตำหนักมังกร เป็นที่อยู่ของตัวมังกร และเส้นทางมังกร ที่เดินได้่ก็เฉพาะฮ่องเต้เท่านั้น  


                                                                   ทางเดินมังกรสู่พระราชวังกู้กง (ถ่ายเมือ 2552)

ส่วนหัวมังกรอยู่ที่จตุรัสเทียนอันเหมือน สร้างอนุสาวรีย์วีรชนเป็นเสมือนรูปด้ามของดาบ นัยว่าตัวดาบเสียบปักหัวมังกรเอาไว้ไม่ให้จากไป จึงเป็นที่อยู่ของมังกรตราบนิรันดร์ ส่วนหางมังกรจะเป็นแนวยาวไปทางหลังพระราชวังขึ้นตามแนวเทือกเขานับหมื่นลี้ 


อนุสาวรีย์วีรชน (ภาพจากอินเทอร์เน็ต)

พระราชวังปักกิ่ง 
(ภาพจากอินเทอร์เน็ต)

2. เทคโนโลยีใหม่สุด ที่คัดสรรอย่างที่สุดแล้ว  
     คือ การนำเทคโนโลยี่และความทันสมัยตามแบบจากเยอรมัน โดยจะพบระบบโครงสร้างระบบจราจรใช้เลนซ้ายในการขับยวดยาน วิศวกรรมยานยนต์  รถยนต์ที่ใช้ Volkswagen และ BMW มาใช้เป็นแท็กซี่ การใช้น้ำที่เป็นระบบสัมผัสที่เยอรมันคิดมาเมื่อ 20 ปีก่อน

ปักกิ่ง ใช้ความเป็นเอกภาพในการปกครอง  รัฐบาลมีเสถียรภาพ นโยบายก็เกิดมรรคผล  สามารถสร้างผลงานและทำให้สังคมปักกิ่งมีความเป็นระเบียบ สะอาด  ไร้มลภาวะ  ร่มรื่น  ธรรมชาติสมบูรณ์งดงาม จะพบว่ามีการกำหนดส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยและส่วนที่ต้องเป็นธรรมชาติด้วยป่าที่เป็นสัดส่วน 

คติการเดินทางเข้าแดนมังกรต้องเดินเข้าทางส่วนหัวคือการเข้าทางปากออกทางปาก ถนนเข้าปักกิ่งจึงทอดยาวออกไปกว้างและไกล แม้แต่สนามบินนานาชาติปักกิ่งก็ออกแบบให้คล้ายตัวมังกรดูเหมือนกับการให้มีการบินเข้าตามเส้นทางมังกรที่กำหนดไว้ 

ปักกิ่งจึงเป็นศูนย์แห่งความเชื่อของจีนทั้งมวล ที่แสดงความสมดุลทั้งคติในการนำของเก่าที่สุดและใหม่ที่สุดมาเป็นกรอบ ภายใต้ความเชื่อว่าปักกิิ่งมีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลก การค้าการแข่งขันทางเศรษฐกิจจะต้องดีเหนือใครในโลกด้วย

กาลเวลาพิสูจน์ความเชื่อ...
แต่การคิดได้ก่อนถือว่าได้กำหนดคำตอบไว้ก่อนแล้ว 
และย่อมได้เปรียบก่อนเสมอ


ไม่มีความคิดเห็น:

สังคม ภูมิพันธ์ุ ดร.จิ๊กโก๋

สังคม ภูมิพันธ์_ ดร.โก๋ รู้สึกอาลัยเพื่อน จิ๊กโก๋ ที่เราเรียกติดปากสมัยเรียน ป.กศ.ที่วิทยาลัยครูมหาสารคามเมื่อครั้ง พ.ศ.๒๕๐๙ ชื่อเล่นจ...