ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ปักกิ่งภายใต้สมดุลความเชื่อเก่าสุดและใหม่สุด

ปักกิ่งเป็นตัวแทนหน้าตาของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมที่ถูกประเทศตะวันตกทั้งหลายระแวงและระวังที่จะเชื่อมสัมพันธ์มาเกือบครึ่งศตวรรษ  พบว่า  ที่ผ่านมาจีนมีการบ่มเพาะและพัฒนาประเทศของตนอย่างมีทิศทาง (ความเห็นส่วนตัว) อย่างน้อย 2 แนวทาง คือ

1. การยึดมั่นในมรดกที่เก่าที่สุด 
            จากมรดกทางอารยธรรมจีน คือ 1) การยึดมั่นแนวความเชื่อตามลัทธิเต๋า ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งความสมดุล และ 2) ความเชื่อพลังฮวงจุ้ย ที่ถือว่าฮวงจุ้ยที่ดีจะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งรุ่งโรจน์ 

1) ศาสตร์ลัทธิเต๋า คือความเชื่อในพลังยินและหยางที่ต้องมีความสมดุล

            ทีเด่นชัด คือ การสรา้งพระราชวังกู้กง (พระราชวังต้องห้ามปักกิ่ง) โดยราชวงศ์หมิง ที่่แสดงความเป็นศาสตร์ความสมดุลในพลังยินและหยางเอาไว้ชัดเจน ซ่อนความเป็นปรัชญาให้กับปักกิ่ง นครปักกิ่งจึงอยู่ภายใตความเชื่อในความเป็นเต๋า ด้วยพลังหยินหยางสร้างชีวิตให้ปักกิ่ง มีความสมดุล การนำศาสตร์ไปใช้จนเป็นวิถีชีวิตของปักกิ่ง ได้แก่


"ยินหยาง" ซึ่งหมายถึง ธรรมชาติที่เป็นของคู่ตรงกันข้าม สิ่งที่เป็นของคู่
  1. ยิน (yīn) คือพลังลบ มีลักษณะสีดำ เป็นพลังเพศหญิง พบในทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความหนาวเย็น ความมืด อ่อนนุ่ม ชื้นแฉะ ลึกลับ และเปลี่ยนแปลง เช่น เงามืด น้ำ ฯลฯ
  2. หยาง (yáng) คือพลังบวกมีลักษณะสีแดง เป็นพลังเพศชาย พบในทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความอบอุ่น สว่างไสว มั่นคง สดใส เช่น ดวงอาทิตย์ ไฟ ฯลฯ 

            ปักกิ่ง มีการปลูกต้นไม้ตามตามพลังความเชื่อ เป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่เป็นหลัก มีอายุยืนยาวนับร้อยปี  คือ
   ต้นไม้ที่มีพลังยินที่ให้พลังเย็น จำพวกต้นหลิว เป็นตัวแทนผู้หญิง(ยิน) และต้นไม้ที่มีพลังหยางให้พลังร้อน ได้แก่ ต้นหยาง เป็นตัวแทนผู้ชาย (หยาง) ลักษณะใบคล้ายใบโพธิ์ แต่เล็กกว่า เชื่อว่าลักษณะพิเศษของใบต้นหยางจะมองดูคล้ายกับว่ามีรูปตาอยู่ทุกใบ(เวลาที่ลมพัดจะเห็นชัดมาก) จะเป็นตัวแทนของสายตานับพันคู่ ที่คอยดูแลปกป้องบ้านเมืองให้สงบสุข 
ต้นไม้ที่ให้พลังยิน

ชื่อต้นหยาง
2) ศาสตร์แห่งพลังฮวงจุ้ย อันเป็นศาสตร์แห่งพลังลมและน้ำนำเอาความสมบูรณ์มั่งคั่งมาให้ ที่ตั้งที่ดีคือมีน้ำอยู่ด้านหน้ามีภูเขาอยู่ด้านหลัง 

         ภายใต้ความเชื่อนี่ ถือเอาว่าปักกิ่งเป็นนครที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลก พลังทั้งมวลจะไหลเข้าปักกิ่ง  พระราชวังกู้กงเป็นที่อยู่ของมังกร(ฮ่องเต้) มีการขุดคลองรอบพระราชวัง นำดินถมเป็นเขาด้านหลัง ภายในพระราชวังต้องห้ามจะสร้างตำหนักมังกร เป็นที่อยู่ของตัวมังกร และเส้นทางมังกร ที่เดินได้่ก็เฉพาะฮ่องเต้เท่านั้น  


                                                                   ทางเดินมังกรสู่พระราชวังกู้กง (ถ่ายเมือ 2552)

ส่วนหัวมังกรอยู่ที่จตุรัสเทียนอันเหมือน สร้างอนุสาวรีย์วีรชนเป็นเสมือนรูปด้ามของดาบ นัยว่าตัวดาบเสียบปักหัวมังกรเอาไว้ไม่ให้จากไป จึงเป็นที่อยู่ของมังกรตราบนิรันดร์ ส่วนหางมังกรจะเป็นแนวยาวไปทางหลังพระราชวังขึ้นตามแนวเทือกเขานับหมื่นลี้ 


อนุสาวรีย์วีรชน (ภาพจากอินเทอร์เน็ต)

พระราชวังปักกิ่ง 
(ภาพจากอินเทอร์เน็ต)

2. เทคโนโลยีใหม่สุด ที่คัดสรรอย่างที่สุดแล้ว  
     คือ การนำเทคโนโลยี่และความทันสมัยตามแบบจากเยอรมัน โดยจะพบระบบโครงสร้างระบบจราจรใช้เลนซ้ายในการขับยวดยาน วิศวกรรมยานยนต์  รถยนต์ที่ใช้ Volkswagen และ BMW มาใช้เป็นแท็กซี่ การใช้น้ำที่เป็นระบบสัมผัสที่เยอรมันคิดมาเมื่อ 20 ปีก่อน

ปักกิ่ง ใช้ความเป็นเอกภาพในการปกครอง  รัฐบาลมีเสถียรภาพ นโยบายก็เกิดมรรคผล  สามารถสร้างผลงานและทำให้สังคมปักกิ่งมีความเป็นระเบียบ สะอาด  ไร้มลภาวะ  ร่มรื่น  ธรรมชาติสมบูรณ์งดงาม จะพบว่ามีการกำหนดส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยและส่วนที่ต้องเป็นธรรมชาติด้วยป่าที่เป็นสัดส่วน 

คติการเดินทางเข้าแดนมังกรต้องเดินเข้าทางส่วนหัวคือการเข้าทางปากออกทางปาก ถนนเข้าปักกิ่งจึงทอดยาวออกไปกว้างและไกล แม้แต่สนามบินนานาชาติปักกิ่งก็ออกแบบให้คล้ายตัวมังกรดูเหมือนกับการให้มีการบินเข้าตามเส้นทางมังกรที่กำหนดไว้ 

ปักกิ่งจึงเป็นศูนย์แห่งความเชื่อของจีนทั้งมวล ที่แสดงความสมดุลทั้งคติในการนำของเก่าที่สุดและใหม่ที่สุดมาเป็นกรอบ ภายใต้ความเชื่อว่าปักกิิ่งมีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลก การค้าการแข่งขันทางเศรษฐกิจจะต้องดีเหนือใครในโลกด้วย

กาลเวลาพิสูจน์ความเชื่อ...
แต่การคิดได้ก่อนถือว่าได้กำหนดคำตอบไว้ก่อนแล้ว 
และย่อมได้เปรียบก่อนเสมอ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดี


จำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน
คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้…

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…