ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ขะลำอีสานแท้ควรจำนำไปใช้

ของขะลำ (คะลำ)

ของขะลำ  คือข้อละเว้น  เลี่ยงไม่ให้ทำ  ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าศึกษามาก  สำหรับสอนลูกสอนหลานให้เป็นไปตามคองอีสาน  ที่นำเสนอต่อไปนี้หลายอย่างก็ไม่ค่อยจะได้ยิน  ต่อไปอาจจะถูกลืมเลือนไปหมด  เพราะสภาพสังคมที่กำลังพัฒนาสู่ความเป็นสากลและมุ่งแสวงทางวัตถุ  แต่น่าจะมีหลายครอบครัวและหลายชุมชนที่ยังยึดมั่นอยู่  ของขะลำจึงเป็นทั้งคติและเป็นภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดในการอยู่ร่วมกันตั้งแต่ระดับครอบครัวที่เป็นฐานรากของสังคมขึ้นไป  เป็นกลเม็ดในการครองเรือนและจนถึงผู้ปกครองชุมชนให้ร่มเย็นเป็นสุข  ที่ภาษาสมัยใหม่เรียกว่ากลยุทธ์ในการปกครอง 
สังคมอีสานกำลังจะลืมเลือนสิ่งที่มีคุณค่า   ไม่นำมาใช้เพราะเห็นว่าล้าสมัย  หรือว่ารู้ไม่เท่าทัน  จะอย่างไรก็ตาม  ต่อไปนี้ก็จะเป็นของขะลำของอีสาน  ที่จำแนกเป็นหมวดหมู่ไว้ได้แก่  การยืน  การเดิน  การพูด  การกิน  เป็นต้น  เพื่อให้ทราบว่าภูมิปัญญาเหล่านี้สังคมอีสานยังมีความจำเป็นอยู่  คำที่เสนอเป็นคำอีสาน  คำอีสานหลายคำเปลี่ยนไปและไม่ได้ใช้  ค่อย ๆ ทำความเข้าใจ  จะพบว่ามีคุณค่านัก เป็นภาษาอีสาน เด้อ

1. การยืนไม่ให้ทำตอนยืน  หรือ  ให้ขะลำ  คือ
ใภ้เขย  ยืนใกล้เจ้าโคตร
ผู้น้อยยืนใกล้ผู้ใหญ่
ผู้หญิงยืนเยี่ยว

2. การเดิน  ให้ขะลำ  คือ
ขึ้นเฮือนบ่ล้างตีน
ผู้น้อยย่างใกล้ผู้ใหญ่
ย่างลากส้นน่อง (ตีน)
ใภ้เขย ย่างใกล้เจ้าโคตร
ย่างใกล้เจ้าหัว
ย่างเหยียบเงาเจ้าหัว
ย่างก่อนเจ้าหัว
เว้าหยอกเจ้าหัว
เช้าวัดเว้าเสียงดัง
 ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายในวัด
 ไปเอาบุญก่ายบ้าน
 ไปค้าฮ่วมทุนกัน
 ไปบ่ลามาบ่คอบ
 ไปบ่ช่างย่างบ่งาม
 ผัวไปค้าเมียแต่งเพศ
3. การนั่ง  ให้ขะลำ  คือ
ผู้หญิงนั่งขัดถะหมาด      
ฟังเทศน์  กินข้าว   ฟังเจ้าโคตรสอนนั่งขัดถะหมาด
ใภ้เขย ผู้น้อยนั่งขาขึ้นห้างต่อหน้าเจ้าโคตร
นั่งตันผักตู  นั่งตันขั้นได นั่งหมอน นั่งกลางผู้เฒ่า
นั่งเทิงหัวบ่อน
ผู้หนึ่งยืนผู้หนึ่งนอนเว้ากัน
4. การนอน  ให้ขะลำ  คือ
  พ่อแม่นอนฮ่วมห้องลูกสาวลูกชาย
 นอนปิ่นหัวไปทางตะเวนตก
  ขี้งอยขอนนอนสูบยา
 นอนหงายเบิ่งดาบ  นอนคาบนมเมีย  เลียคมมีด
 เมียนอนก่อน  ตื่นหลังผัว
 ก่อนนอนบ่ล้างตีน  ลุกมาบ่ล้างหน้า
 บ่สมมาก้อนเส้าคีไฟ  แม่ขั้นไดผักตู  ในวันศีลวันพระก่อนนอน
 ใภ้เขย  นอนเปิง
เคี้ยวหมากนอน
5. การกิน  ให้ขะลำ  คือ
ขะลำน้ำกินต่อน
เอาเงื่อนกินไปทาน
ผู้ใหญ่กินเงื่อนผู้น้อย
ผู้น้อยกินก่อนผู้ใหญ่
ไทเฮือนเดียวกันกินข้าวบ่พร้อมกัน
เมียกินก่อนผัว
กินข้าวแล้วบ่อัดฝาก่องข้าว
กินบ่ฮู้ประมาณ  กินบ่สำรวม
ยามกินถ่มน้ำลาย  คายขี้มูก
ยามกินเอามือค้ำจ้าย
ได้กินซี้นบ่ส่งอา  ได้กินปลาบ่ส่งปู่
กินข้าวโต  โสความเพิ่น
กินเหมิดกินเสี้ยง
กินข้าวกับซิ้นงัวซิ้นควายย้ำบ่แหลกแล้วลึด
กินข้าวเงื่อนผี  กินข้าวเฮือนผี

6. การทำงาน  ให้ขะลำ  คือ
แทกโตคนไข้เพื่อเฮ็ดโลงให้คนใข้ฮู้เห็น
เผาศพคนตายโหง
ตายสามวันแจกข้าว
เล่นหมากฮุกหมากสะกาในบ้านที่บ่แม่นงันเฮือนดี
เมียบ่สมมาผัวในวันพระ
จามในเฮือนผี
หามศพไปปลงกลางทาง
ต่อไฟเผาศพนำกัน
หามศพไปป่าช้าเหลียวหลัง
ตำข้าววันพระวันศีล
หญิงสาวเที่ยวกลางคืนกับชายสองต่อสอง
ขายหนุ่มหญิงสาวนั่งใกล้กัน
ผู้หญิงไปซูบ่าว
เมียบ่ปฏิบัติผัว
ปลูกยานาง ผักอี่ฮุม หมากลิ้นฟ้า ผักหวานในเดิ่นบ้าน
โยนกระบุงกระต่า  พร้า  เสียม กระด้ง  กะเบียนขึ้นเฮือน
ตัดกอนฮอนขื่อ
ปลุกเฮือนกวมทาง
เฮือนสองหลังเฮ็ดเป็นเฮือนหลังเดียวกัน
หยอกหมา  หัวซาเด็กน้อย  หัวซาคนทุกข์
เอาลูก  เอาคนใช้  เป็นผัวเป็นเมีย ๆ
หญิงสองผัว  เจ้าหัวสองวัด
นาสองเหมือง  เมืองสองท้าว  บ่าวสองเขย
เล่นเจ้าหัว  เล่นผัวเพิ่น
ฝนตกฟ้าฮ้อง  ไถนา  ขี่ควายเล่น  ยกมีดยกเสียมฟันไม้
ตีเหล็กต่อหน้าช่าง
เฮ็ดต่างลี้  ขี้ต่างเซามีแฮง
ฮากไม้สอนขวาน
หมาเข้าบ้านบ่หลอบหาง  
บ่อนเช็ดบ่ยำ  บ่อนขะลำบ่าย้าน

5. การเว้า(พูด)  ให้ขะลำ  คือ
เว้าพ้นตัว  หัวพ้นหมู่
เพิ่นบ่เอิ้นโตขาน  เพิ่นบ่วานโตซ่อย
ใส่บาตรถามเจ้าหัว
ขี้คันคากจาแบกขอนยาง
ผัวเมียผิดกัน ข่มเห็งกัน  ด่าป้อยเวรกัน
ด่าหมูซา  ด่าหมาเสียด
หัวโล้นอยากลำ  หัวดำอยากเทศน์
 ควมระหัสฮู้เถิงสอง

ความคิดเห็น

Thanet Peelatee กล่าวว่า
ได ความฮู็ เพิ่ม อีกแล้ว

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดี


จำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน
คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้…

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…