ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เครื่องมือเครื่องใช้รุ่นคุณปู่ที่กำลังหาดูยาก


เครื่องมือเครื่องใช้รุ่นเก่าที่เคยพบในรุ่นคุณพ่อคุณปู่เริ่มจะหาดูได้ยาก เพียงไม่ถึงช่วงอายุคนสิ่งต่าง ๆ ก็เปลี่ยนแปลงมากมายเหลือเกิน การเปลี่ยนแปลงในยุคที่ใช้ใช้หลอดและทรานซิสเตอร์ ดูมันค่อยเป็นค่อยไป วิทยุทรานซิสเตอร์และเครื่องเสียงเป็นที่นิยมแพร่หลายและยาวนานพอสมควร

แต่พอไมโครชิพถูกนำมาใชแทนทรานซิสเตอร์ ระบบเครื่องมือเครื่องใช้ก็เปลี่ยนไป และเมื่อมีการนำระบบดิจิตอลมาทดแทนอนาล็อกเดิมก็ยิ่งทำให้ระบบสื่อสารสนเทศกลับพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเป็นหลายเท่า ประดิษฐ์กรรมมีการคิดค้นใหม่ตลอดเวลา ระบบการแข่งขันรุนแรง เครื่องมือเครื่องใช้ที่เคยพอใจภูมิใจกลับตกรุ่นและไร้ค่าไปในเวลาข้ามวันข้ามเดือนจนไม่สามารถปรับต้วได้ทัน เครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เคยมีเคยใช้กลายเป็นของล้าสมัย ของตกรุ่นจำเป็นต้องทิ้ง เป้นของเก่า ไม่เป็นที่ปรารถนา กลายเป็นขยะวิทยาศาสตร์

ที่ตลาดเซฟวัน ริมถนนมิตรภาพขาเข้าด้านชวามือ ก่อนถึงนครราชสีมา จะพบว่า มีสินค้าทั้งเก่าและใหม่วางจำหน่ายกันอย่างคึกคักตั้งแต่หัวค่ำทุกวันยันดึก มีของเก่าสมัยคุณปู่ อย่างภาพข้างล่าง ดูดี ๆ จึงเห็นว่าเป็นวิทยุ รุ่นนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า 60 ปี


เครื่องเล่นแผ่นเสียงอายุราว 50 ปีที่เด็กรุ่นใหม่อาจนึกไม่ออกว่าเล่นอย่างไร


เครื่องเล่นเทปหรือแถบแม่เหล็กโอเพนรีล (Open Real)ในระยะ 40 ปีที่ผ่านมา ชั่วเวลาไม่นานถูกที่แทนด้วยตลับคาสเซต (Casette) ที่ครองตลาดต่อมาอีกนานประมาณ 30 ปี และปัจจุบัน การใช้แถบบันทึกทั้งสองได้หายไปจากความนิยมของตลาดบันเทิงไปแล้วโดยสมบูรณ์


ของที่เหมือนจะเป็นชยะแต่ก็ยังมีวางขายได้ สนนราคาต่อรองกัตามความสามารถ
ลูกค้าต่างวัย ต่างวิธีคิด ต่างเป้าหมายการค้นหา
ส่วนผม....
เลือกไม่เป็น ใช้ไม่เป็น
กินไม่เป็น หร้อก...กก
จ๊ากกกกกกกกกกกกฝ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดี


จำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน
คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้…

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…