ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สายฝน เพลงพระราชนิพนธ์บรรเลงด้วยสายเดี่ยว

สายฝน เพลงพระราชทานของในหลวง ที่มีลีลาสวยงามด้วยทำนองเรียบง่ายด้วยจังหวะวอลซ์ และมีความไพเราะมาก ยิ่งขับร้องหมู่ยิ่งไพเราะ และหนุ่มเวียดนาม นักดนตรีพื้นบ้านนำเครื่องดนตรีสายเดียวมาบรรเลงในเรือลอยราตรีกลางแม่น้ำหอม เมืองเว้ ของเวียดนาม เมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เสียงเพลงที่บรรเลงก็ไพเราะอีกแบบหนึ่งโดยมีกลิ่นไอลีลาของเวียดนามผสมอยู่


สายเดี่ยว ที่กล่าวถึง ไม่ได้หมายถึงสาวสวยแต่อย่างใด แต่หมายถึงเครื่องตนดรีเครื่องสายที่ทำคล้ายกับพิณ มีสายเดียว ยึดใส่แผ่นไม่้ ปลายช้างหนึ่งยึดเป็นที่ปรับเสียง อีกด้านหนึ่งตรึงใสคันโยก สามารถเล่นเพลงได้ทุกเสียง ปรับเข้าได้กับเครื่องตนดรีทุกชนิด อาศัยการดีดตามตำแหน่งที่จะให้เกิดเสียงสูงต่ำ ตำแหน่งเสียงสูงจะไปทางคันโยก ซึงจะโยกเสียงขึ้นลงตามที่ต้องการ ลีลาและเทคนิคจะบอกความชำนาญแต่ละคน เป็นความแปลกที่มักพบเครื่องดนตรีฝรั่งและจีนจะมีสายให้เล่นเป็นจำนวนมาก แต่เครื่องนี้มีเพียงสายเดียว มีตำแหน่งที่ดีดอยู่ไม่กี่ตำแหน่งคือ ที่ต่ำแหน่งเสียง โดต่ำ  ตำแหน่ง ซอล และโดสูง ส่วนเสียงอื่นที่ต้องการใช้คันโยกหาเอา ที่ผู่เล่นอธิบายให้ฟัง ไปสืบค้นดูเครื่องดนตรีนี้ชื่อว่า Dan Bau เสียดายลืมถามชื่อนักดนตรี
ดนตรีพื้นบ้านคือความงามของท้องถิ่นที่แท้จริง สิ่งที่งดงามอยู่ข้างบ้านที่ไม่เหมือนใครคือสิ่งที่เวียดนามเสนอขาย การท่องเที่ยวไปจึงเป็นการไปพบความงามสร้างสุขแก่ชีวิต

เก็บบันทึกภาพโดยทีมงานของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ความคิดเห็น

เพลงสายฝน ยังไงก็เพราะครับ
แต่ทึ่งมากกว่า กับเครื่องดนตรีแบบนี้
ผมก็เพิ่งจะได้เห็น ได้ยินครั้งแรกที่นี่แหละครับ
Wiboon M. กล่าวว่า
ลองไปดู PHAM DUC THANH เล่นใน youtube นะครับ มันพริ้วมากโดยเฉพาะ scarborough fair

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดี


จำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน
คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้…

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…