ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อากาศร้อนในหน้าหนาว...มันแปลก

โดยปกติแล้ว ต้นเดือนพฤศติกายนของทุกปีฝนจะหยุดตก อากาศจะเริ่่ิมเย็นลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะได้รับอิทธิพลของหย่อมความกดสูงจากประเทศจีนแผ่ลิ่มลงมา งานลอยกระทงก็จะสนุกและมีอากาศหนาวเย็น งานทุ่งศรีเมืองของจังหวัดอุดรที่จัดขึ้นในวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม จะเป็นงานโต้ลมหนาวประจำปี

แต่ว่าปี ๒๕๕๕ นี้อากาศผิดปกติมาก ทั้งที่วันที่ ๖ ธันวาคม ที่บันทึกนี้ แสงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันไปอยู่ที่ละติจูด ๒๒ องศาใต้ นั่นคือ ซีกโลกใต้อยู่ในตำแหน่งรับแสงมาก ส่วนซีกโลกเหนือรับแสงอาทิตย์เกือบน้อย โดยวันที่ ๒๑ ธนวาคม จะเป็นวันที่แสงอาทิตย์ต่ำที่ืั้สุด ที่ละติจูด ๒๓ องศา ๓๐ ลิปดาใต้ และวันนั้นบ้านเราก็จะมีกลางวันน้อยที่สุดส่วนกลางคืนยาวนานที่สุด และอาจเป็นวันที่หนาวเหน็บที่สุดด้วยหากความกดสูงตามมา

หากจะมองภาพรวมในแถบกลุ่มประเทศอาเซียนก็น่าจะไม่ต่างกันเพราะอิทธิพลลมฟ้าอากาศไม่ต่างกัน โดยจะเห็นว่าอิทธิพลของมรสุมปีนี้ดีพอสมควร ฝนที่มาจากมรสุมดีพอใช้ แต่สิ่งที่จะเติมเต็มให่แก่เกษตรกรชาวนา คือ พายุหมุน หรือ ไซโคลน ที่บ้านเราเรียกว่าใต้ฝุ่น ที่เมื่ออ่อนกำลังลงจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่าที่บ้านเรา ให้น้ำเติมเต็มความสมบูรณ์แก่นาข้าว แตพบว่า พายุที่เกิดในทะเลจีนและแปซิฟิกมีมากก็จริง ไม่ว่าจะเป็น วินเซนเต้ ขนุน ดอกสุรี ไหคุ้ย เป็นต้น แต่ขึ้นไปทางเหนือหมด ทางเกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน และฮ่องกง

ความหวังสุดท้ายในเดือนตุลาคม คือ พายุใต้ฝุ่นแกมี่ แทนที่จะเข้าอีสานเหนือแต่ก็เกิดเปลี่ยนทางไปทางภาคตะวันออก ทะลุเข้ากรุงเทพและย่างกุ้ง ตามร่องมรสุมที่ลงต่ำ ตกลงปีนี้อีสานเหนือและภาคเหนือประสบภัยแล้งอย่างพร้อมหน้า และในภาคอีสานรัฐบาลประกาศเป็นจังหวัดภัยแล้ง ปี ๕๕ จำนวน ๗ จังหวัดรวมทั้งสกลนครด้วย

ภัยแล้งจะคู่กับอากาศร้อนในหน้าหนาวขณะนี้ ช่วงฤดูหนาวยังมีเวลาอยู่ในเดือน ธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ จากนั้น ก็เข้าฤดูร้อนที่แสงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันมาทำมุมฉากกับประเทศไทยในเดือนเมษายน มันคงร้อนน่ากลัว

ธรรมชาติกำลังเตือนอะไร...ใครรู้บ้างหนอ...
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดี


จำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน
คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้…

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…