วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

ข้าวหอมทอง ข้าวฮางนาบ่อ วาริชภูมิ

ข้าวหอมทอง บ้านนาบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัสกลนคร
http://bbs.keyhole.com/ubb/postcatcher.php?PostWizardFile=20100317220504-4ba1b4800d3ab1.92045318
ข้าวหอมทอง หมายถึง ข้าวฮางที่เป็นข้าวหอมมะลิ ผลิตที่อำเภอวาริชภูมิ ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว

ข้าวฮาง คือ อะไร
ข้าวฮาง หมายถึง ข้าวที่ผ่านการแช่และนึ่งด้วยไอน้ำจนสุกแล้วจึงนำไปสีเอาแกลบออกจนเป็นข้าวสาร นำไปนึ่งรับประทาน มีกลิ่นหอมละมุนและรสชาดดี

ข้าวฮาง มีความสำคัญอย่างไร
เป็นข้าวที่อุดมด้วยสารอาหารครบถ้วน จมูกข้าวที่มีมีวิตามินปีและสารกาบาที่มีประโยชน์มิได้ถูกขัดสีออกเหมือนกันข้าวสารจากโรงสีที่วางจำหน่ายกันอยู่ทั่วไป การรับประทานข้าวฮางจึงเป็นการทานข้าวที่ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมาก ราคาอาจสูงกว่าบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นการซื้อสุขภาพไว้

ข้าวฮาง มีกระบวนการผลิตอย่างไร
1. การแช่ คือการนำข้าวเปลือกที่คัดเลือกแล้ว ไปแช่น้ำประมาณ 1 คืน เพื่อให้ข้าวเปียกโชกอิ่มน้ำและเกิดการผลิตสารกาบา พบว่ากลุ่มแม่บ้านจะใช้โองมังกรเป็นวัสดุ
2. การนึ่ง โดยการนำข้าวที่แช่แล้วนำไปนึ่งจนข้าวสุก วัสดุที่ใขก็เป็นมวย หรือหวดที่เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านอีสาน
3. ตากแห้ง คือ การนำข้าวเปลือกที่นึ่งสุกแล้วไปตากจนแห้งสนิท อาจใช้วิธีอบด้วยเครื่องอบแสงอาทิตย์ซึงจำเป็นในหน้าฝน ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายวันเพื่อให้ข้าวแห้งและมีความชื้นน้อยที่สุด
4. การนำไปสี ด้วยเครื่องสีข้าว กลุมแม่บ้านใช้เครื่องสีขนาดเล็กเพื่อควบคุมคุณภาพและปริมาณได้
5. การคัดเมล็ดและบรรจุ ข้าวที่สีแล้วจะผ่านการคัดเมล็ดที่เสียทิ้งไป เป็นขั้นตอนที่ละเอียดและใช้ความเพียรสูงในการคัดข้าวคุณภาพทุกเมล็ด ก่อนบรรจุโดยมีบรรจุภัณฑ์ 2 แบบ คือ ชนิดถุง 1 กิโลกรัม และชนิดขวดพลาสติก ขนาด 5 กิโลกรัม ราคาปัจจุบันกิโลกรัมละ 50 บาทแม่บ้านใช้วิธีการนึ่งแบบเตารวมที่กลุ่มแม้บ้านผลิตขึ้นเอง ทำไว้หลายเตาเพื่อเร่งการผลิต เป็นเตาที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง

วัสดุที่ใส่ข้าวเพื่อนึ้งที่เห็นนี้ ชาวบ้านเรียกว่า "มวย" แต่ละเตา สามารถนึ่งได้คราวละ 5 มวย

แท่นตากข้าวเปลือกที่นึ่งสุกแล้ว ทำโครงเหล็กและตาข่ายเขียว ราคาประหยัดและทนพอสมควร มีระบบแสงแดดและการระบายอากาศดี

ภานในอาคารกลุ่มแม่บ้าน จะมีโรงสีขนาดเล็กที่แม่บ้านดำเนินการได้เอง ใช้พลังขับไฟฟ้า มีระบบโรงงานที่ถูกสุขลักษณะดีมาก
การคัดเมล็ดเป็นขั้นสำคัญท้ายสุดก่อนบรรจุส่งจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าระดับห้าดาวของกลุ่มแม่บ้าน
ไม่มีความคิดเห็น:

สังคม ภูมิพันธ์ุ ดร.จิ๊กโก๋

สังคม ภูมิพันธ์_ ดร.โก๋ รู้สึกอาลัยเพื่อน จิ๊กโก๋ ที่เราเรียกติดปากสมัยเรียน ป.กศ.ที่วิทยาลัยครูมหาสารคามเมื่อครั้ง พ.ศ.๒๕๐๙ ชื่อเล่นจ...