ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แก่งกะเบา มีนาห้าสาม ซำบาย...ดีบ๊อ

แก่งกะเบา

แหล่งท่องเที่ยวที่เคยสร้างชื่อเสียงมานาน จากภาพยนตร์เรื่องภูติแม่น้ำโขง ที่โด่งดังจากการนำแสดงของ บรุ๊ค ดนุพล และ กบ สุวนันท์ เมื่อหลายปีก่อน ถึงปัจจุบันแก่งกะเบาก็ยังคงถูกกล่าวถึงและอยากไปเที่ยวชม ด้วยธรรมชาติของแก่งน้ำโขงที่น่าเที่ยวและหมูหัน เมนูอาหารที่ขึ้นชื่อ

อยู่ในเขตอำเภอหว้านใหญ่ติดแดนอำเภอธาตุพนม มีหลายเส้นทาง คือ แยกบ้านดอนสวรรค์ของถนนสายมุกดาหาร-ธาตุพนม แล้วผ่านนิคมทหารผ่านศึก หรือ จากอำเภอหว้านใหญ่ หรือหรือจากอำเภอธาตุพนมผ่านบ้านน้ำก่ำ สภาพแก่งกะเบา เป็นแก่งหินที่พบและลงเล่นบางส่วนได้เฉพาะในฤดูน้ำลดระหว่างกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนเท่านั้น

เดือนมีนาคมปีนี้(2553) ระดับน้ำลดลงสามารถลงเล่นได้ ร้านค้าขายอาหารเครื่องดื่มมีความคึกคัก มีคณะทัศนาจรเข้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะครูนักเรียนที่เดินทางมานมัสการพระธาตุพนมก็มักจะถือโอกาสไปแวะเที่ยว

มีโอกาสไปแวะก็ถือโอกาสนำภาพมาฝาก ด้วยกล้องแคนนอน IXUS 60 เก่าๆ


ป้อมยามตำรวจทางลงแก่กะเบา ตรงไปเป็นถนนสู่อำเภอหว้านใหญ่ ส่วนด้านหลังคืออำเภอธาตุพนม


ภาพถ่ายไปทางทิศเหนือ จะเห็นฝั่ง สปป.ลาว ทางด้านขวา เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ และที่ทำการ ส่วนด้านซ้ายเป็นบ้านโสกแมวของไทย วันนี้น้ำลดลงยังไม่ถึงต่ำสุด แก่งเล่นได้แถบชายฝั่งเท่านั้น เรือเล็กยังสามารถจับปลาน้ำโขงให้ได้ชิมร้านบริการอาหารก็ตามน้ำลงไปบริการถึงที่ เล่นน้ำได้เฉพาะเขตปลอดภัยเท่านั้น มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในช่วงสงกรานต์เพราะสามารถข้ามฝั่งไปเที่ยวสนุกสนานข้ามวันข้ามคืนได้


ภาพถ่ายลงไปทางทิศใต้ โขงขาลง แม่น้ำโขงยังกว้างและยังมีชีวิต

ร้านค้าที่เคยสร้างไว้คราวที่เก่งกระเบามีชื่อเสียงใหม่ๆ ยังคงอยู่ได้เป็นบางแห่งติดถนนหลัก ส่วนใหญ่จะไปสร้างใหม่ที่ใกล้แก่งและลูกค้าพลุกพล่านกว่า...รวมทั้งหมูย่างเจ้าเก่า ขาประจำต้องตามลงไปอีกนิด

คงเหลือเจ้าเปิบพิสดารนี้แหละยังคงยืนหยัด
หมูหัน คือเมนูอาหารขึ้นชื่อของที่นี้ ไก่หันก็เป็นแนวโน้มใหม่
หนุ่มร้อยเอ็ดเจ้าของสูตรบอกว่ารสชาดไม่แพ้กัน


หมูหัน วันนี้ ... 500 และ 620 (บาท)...ตามขนาดและความพอใจ
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดี


จำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน
คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้…

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…