วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ครูที่ดี ปาฐกถาธรรมโดยพระเทพวรมุนีครูที่ดี
แสดงปฐากถาธรรมโดยพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ม) และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 09.00 น.

พระเทพวรมุนี ได้แสดงปาฐกถาธรรม ในฐานะองค์ประธานการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ กล่าวถึงภารกิจของครูและการเป้นครูที่ดี 10 ประการ ดังนี้
1. มีศีลธรรมจรรยา
2. มีเมตตาต่อศิษย์
3. ไม่สอนผิดหลักวิชา
4. มุ่งค้นคว้าอยู่เสมอ
5. ไม่พลั้งเผลอประพฤติผืด
6. รักศิษย์ไม่ลำอียง
7. ไม่คิดเกี่ยงการงาน
8. คิดบริการสังคม
9. นิยมความเป็นบัณฑิต
10. พูด ทำ คิด แต่เรื่องดี (คือ พูดแล้วคนเชื่อ คนชอบ และคนช่วย)

เป็นคำขวัญและแนวทางในการทำงานครูตอนเปิดเทอมใหม่ที่มีคุณค่าต่อผู้ได้ชื่อว่าเป็น "สถาปนิกสังคม"
ท่านได้แสดงองค์ความรู้และตัวอย่างประกอบไว้มากมายแต่ได้ยกมาเฉพาะประเด็นที่ร้อยเรียงเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

สังคม ภูมิพันธ์ุ ดร.จิ๊กโก๋

สังคม ภูมิพันธ์_ ดร.โก๋ รู้สึกอาลัยเพื่อน จิ๊กโก๋ ที่เราเรียกติดปากสมัยเรียน ป.กศ.ที่วิทยาลัยครูมหาสารคามเมื่อครั้ง พ.ศ.๒๕๐๙ ชื่อเล่นจ...