ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แท็บเล็ตสร้างเด็กไทยเมื่อห้าทศวรรษที่่ผ่านมา

แท็บเล็ตกำลังเป็นเรื่องฮือฮาของวงการศึกษาไทยเมื่อนักการศึกษาและนักบริหารบ้านเมืองมีความเชื่อว่ามันจำเป็นต่อการเรียนของเด็กตั้งแต่วัยเริ่มเรียนอย่างชั้นประถมปีที่ ๑ จนต้องจัดนโยบายหนึ่งคนต่อหนึ่งแท็บเล็ตและจะเริ่มเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี

เมื่อห้าทศวรรษที่ผ่านมา ผู้เขียนยังเคยได้ทันเรียนด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าแท็บแล็ตนี้ในชั้นประถมปีที่ ๑ ด้วย มันเป็นแท็บเล็ตจริงๆ ที่มีคุณลักษณะเหมือนกันกับแท็บเล็ตสมัยนี้คือ เขียนได้ ขนาด รูปลักษณ์ ที่สำคัญคือบรรจุข้อมูลได้ ลบทิ้งได้ และ ตกแล้วก็แตก สมัยนั้นเรียกว่า กระดานชนวน เคยใช้เรียนอยู่ปีหนึ่งก็มาเปลี่ยนมาใช้ดินสอและสมุดมีเส้นในชั้นประถมปีที่ ๒ ชั้นประถมปีที่ ๑ รุ่นหลังมาก็เปลี่ยนมาใช้สมุดเหมือนกัน ประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๐ กระดานชนวนก็หายไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) จังหวัดร้อยเอ็ดของผู้เขียน ในร้านค้าเครื่องเรียนในเมืองจะไม่พบกระดานชนวนวางขายอีกเลยเพราะโรงเรียนต่างๆ ก็เลิกใช้ด้วย ใครมีสมุดและดินสอโดยเฉพาะอย่างยิ่งดินสอหอมมันดูแล้วพิเศษจริงๆ กระดานชนวนในทุกวันนี้พอจะหาได้บางร้านที่ตลาดอินโดจีนของมุกดาหาร สนนราคาแผ่นละประมาณ ๒๕ บาท ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าบางประเทศยังเห็นความสำคัญและยังมีการใช้เทคโนโลยีนี้อยู่


ก่อนหน้านั้นมีการเรียนด้วยกระดานชนวนจนถึงชั้นประถมปีที่ ๔ เลยทีเดียวซึ่งเป็นภาคบังคับ เมื่อครูสั่งให้คัดไทย เขียนคำนวณเลข หรือวาดภาพ ก็จะทำลงในกระดานชนวน ครูจะคอยสังเกตความตั้งใจและเอาใจใส่ของนักเรียนจากเสียงสอหินขูดกับกระดานเป็นรอยสีขาวตัดกับสีดำของกระดาน มีเสียงดังหวีดแหลม ครูจะเป็นผู้คอยดูการเขียนและลากเส้น การเขียนด้วยกระดานชนวนจะกดสอหินลงกระดานแล้วเขียนจนเป็นตัวหนังสือและตัวเลขเพราะการยกสอหินแล้วเขียนเพิ่มเส้นจะไม่ตรงกัน ครูจะบังคับการเขียนอักษรให้ถูกตามอักขรวิธี บางครั้งต้องจับมือเขียน เป็นบรรยากาศที่ไม่อาจหาได้ในการเรียนยุคใหม่ งานที่เสร็จแล้วก็นำไปเสนอให้คุณครูตรวจแล้วให้คะแนนเสร็จแล้วก็จะนำมาอวดกันแล้วก็ลบเพื่อเรียนสิ่งใหม่ ปัญหาการเรียนด้วยกระดานชนวนมีไม่มากเช่นตกแล้วแตก ก็ยังนำบางส่วนมาเขียนได้ หรือกรอบไม่หลุดออกก็ซ่อมได้เองไม่ยาก ความฝืดของสอหินกับกระดานเป็นส่วนสำคัญในการใช้กล้ามเนื้อเล็กบังคับลายมือที่ขีดเขียนให้ตรงเส้นตรงแนว ฝึกลายมือให้มีความสวยคม

จบภาคบังคับ ๔ ปีแล้วลายมือสวยเปรียบเทียบกับปัจจุบันที่ลายมือเด็กที่จบภาคบังคับ ๙ ปีในปัจจุบันแล้วต่างกันมากและมีจำนวนไม่น้อยอ่านและเขียนไม่ได้เลย ครูยุคนั้นจึงให้ความสำคัญกับการขีดเขียน และการคิดคำนวณเลข จนอาจเรียกติดปากว่าสอนแบบเลขคัดเลิก ซึ่งหมายถึงการเริ่มจากการเรียนเลขในตอนเช้า ตอนบ่ายอ่านไทยคัดไทย และทำกิจกรรมนอกห้องเรียนกลับมาท่องอาขยาน สูตรคูณ ไหว้พระสวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกทีแล้วก็เลิก จะกลับบ้านตัวเปล่าแบบเบาตัวเพราะกระดานชนวนก็ทิ้งไว้ที่โรงเรียน ชั้นประถมปีที่ ๑ – ๒ จึงเน้นเรียนการฟัง การพูด ขีดการเขียน การอ่านแบบสะกดคำ เพื่อสร้างทักษะเบื้องต้น ไม่เน้นการสืบค้นและเรียนตามลำพังเพราะสมาธิเด็กสั้นมาก จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนกิจกรรมบูรณาการที่เหมาะสมกับความสนใจ จำนวนและวัยของเด็ก

การเรียนจากแม่พิมพ์คือ “ครู” จึงถือว่ามีความสำคัญ และแม่พิมพ์ที่เหมาะสมจึงต้องคัดกรองพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลิกภาพ น้ำเสียง และลายมือ การเรียนการสอนจึงเน้นที่การอ่านออกเขียนได้ คิดเป็น ทำเป็น ในชั้นประถมปีที่ ๓ และ ๔ การเรียนอ่านและเขียนจะเน้นการทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะไปสู้กับโลกกว้าง หาความเป็นตัวตนและหาคำตอบในชีวิตด้วยตนเองเมื่อจบประถมปีที่ ๔ ไปแล้ว และนักคิดนักประดิษฐ์แม้กระทั่งศิลปินจำนวนไม่น้อยในปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จและมีพื้นฐานการศึกษาภาคบังคับเพียง ๔ ปี และมีพื้นฐานสำคัญจากชั้นประถมปีที่ ๑ ที่ได้รับการฝึกและฝนอย่างเข้มข้นและเอาใจใส่จากแม่พิมพ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดี


จำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน
คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้…

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…