ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการอารมณ์ผู้เป็นผู้นำ

วิธีหนึ่งของการจัดการอารมณ์ผู้เป็นผู้นำ

ขณะที่ช่างทีมหัวหน้าหง (Hung crew) มีสมาชิก 6-10 คน กำลังซ่อมคอปเตอร์รุ่น UH34D ของชิคอร์สกี้ บริษัทแอร์อเมริกา ฐานบินอุดร เมื่อปี 2515 ช่างเยี่ยม และนิกร ได้ทำงานอยู่ที่แพลตฟอร์มข้างบนที่เป็นห้องเกียร์ใบพัดใหญ่ ช่างเยี่ยมทำฆ้อนหัวมนหลุดมือหล่นไล่ลงมาตามบานที่ปิดเครื่องยนต์แล้วหล่นลงพื้นซีเมนต์เสียงดังทีเดียว เฉียดหัวมาลานา (Mr.Malana) ผู้ตรวจงานชุดขาว (Supervisor) ชาวฟิลิปปินส์ ขณะกำลังตรวจความเรียบร้อยของเครื่องยนต์ขนาด 18 ลูกสูบอยู่ด้านล่างอยู่พอดี
ก็เห็น มร.มาลานา ยืนขี้น แล้วก็ตะโกนขึ้นไปบนแพลตฟอร์ม ว่า...

"If your hammer hit my head. You'll go to see the doctor, ahh."

แปลแบบชาวบ้านว่า...ถ้าฆ้อนแกถูกหัวฉัน แกนั่นแหลที่จะต้องไปหาหมอ ..เด้อ

ผมได้ฟังก็หัวเราะ รู้สึกดี เป็นการรูจักการจัดการกับอารมณ์ที่ไม่มีผู้เสีย (the win win solution) และมักพบกับระดับผู้นำบ่อยๆ จึงเป็นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษ

เอาภาพใหดูกลัวนึกไม่ออก

เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ ชื่อรุ่น UH34D ออกแบบชิคอร์สกี (Sikorsky) ชาวรัสเซีย
มีพลังขับจากเครื่องยนต์แบบวงกลม 2 แถวๆละ 9 รวม 18 ลูกสูบ ส่งพลังขึ้นไปขับห้องเกียร์และใบพัด(Main rotor blades) 4 ตัวบน และ 4 ตัวหาง เคยใชในสงครามลาวและเวียดนาม ปัญหาเครื่องเสียงดัง สิ้นเปลือง และจุกจิกมาก ถูกปรับมาใช้พลังเครื่องเจ็ตคู่ (twinpac) ก่อนที่จะปลดระวางมา 40 ปีแล้ว เครื่องเทอร์ไบน์เจ็ตทีี่่มีนำหนักเบามีพลังสูงปัญหาน้อยถูกนำมาใช้แทน สะดวกที่จะนำไปติดตั้งไว้กับห้องเกียร์ข้างบนที่นิยมในปัจจุบัน

รูปภาพ : ข้างบนเป็นที่ปฏิบัติงานได้ข้างละ 1 คน เรียก Main rotor platform
เพิ่มคำอธิบายภาพ


รูปภาพ : ๊UH34D - Utility Helicopter รุ่น 34 ใช้เครื่องยนต์ 18 ลูกสูบ 2 แถว ส่งกำลังขับขึ้นไปห้องเกียร์ใบพัด (main rotor gearbox) นำ้หนักมาก เสียงดัง กินพื้นที่ ปัญหามาก
รูปภาพ : ใช้เครื่องเทอร์ไบน์เจ็ตคู่ - twinpac

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แก้วมณีโคตร ต้นไม้วิเศษตามตำนานลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็งของจำปาสัก

น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นหนึ่งในลำน้ำโขงที่เป็นเป็นน้ำตกเหมือนไนแอการา ภาพถ่ายมุมกว้าง โดยพระครูสมุห์ไกรษร ปฺญญาชิโร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

จำปาสัก
เป็น 1 ใน 16 แขวงสำคัญหนึ่งของลาว บนเส้นทางถนนหมายเลข 13 จากหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ลงมา เมืองจำปาสักตั้งอยู่บนฝั่งปากแม่นำเซโดนไหลบรรจบแม่น้ำโขง เรียกติดปากว่าเมืองปากเซ ที่หมายถึงเซโดน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาร่องรอยไว้เพื่อศึกษา ได้แก่ วังเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ที่กลายเป็น โรงแรมจำปาสักพาเลช ดูแลโดยรัฐบาลลาวมาตั้งแต่ปี 2518 สมัยปลดปล่อยหลังจากเจ้าบุญอุ้มได้หลบหนีออกนอกประเทศ เคยถูกเรียกว่า ศาลาพันห้อง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สร้างด้วยเสาไม้จำนวนมากโดยไม่ตอกเสาเข็ม มีประตูหน้าต่างนับพันบาน กล่าวกันว่าถ้าเริ่มเปิดไปครบตั้งแต่เช้าและปิดครบทุกบานอีกก็จะเสร็จค่ำมืดพอดี


จำปาสักพาเลช สรางตระหง่านบนฝั่งเซโดน
คณะดูงานนโดยพระครูโสภณเจติยาธร ผจล.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และดร.พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ถ่ายภาพหน้าจำปาสักพาเลช เมื่อ 2 พ.ค.53ริมฝั่งโขงด้านตะวันออกไกล้ปากเซโดนที่ไหลลงมาบรรจบ ลำล้ำบริเวณนี้…

การสอนวิธีเปิดและการวิจัยบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิตทางคณิตศาสตร์นักเรียน (Open Approach & Lesson Study)

ความนำ

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goals) ของการจัดการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ (Quality Learners) และจากการประเมินภายนอกของ สมศ. พบว่า มาตรฐานที่น่าจะได้รับความเอาใจใส่ ที่เกี่ยวกับนักเรียน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มาตรฐานที่ 4 และ 5) และที่เกี่ยวกับครู คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่ 9)
การเตรียมความพร้อมของครูด้วยการเพิ่มพูนความรู้และจัดเตรียมแผนการสอนนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพครูจึงต้องทำแผนเดินทางด้วยตนเอง และควรทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นงานวิจัย
งานวิจัยที่เหมาะกับวิชาชีพครูที่สุดคืองานวิจัยเชิงทดลอง เพราะมีการหาคำตอบจากอนาคต คือเมื่อสิ้นปีการศึกษา เค้าโครงการวิจัยก็คือกำหนดการสอน (Syllabus) เครื่องมือการวิจัยก็คือ แผนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ การจัดการสอนตามแผนก็คือ การลงมือเก็บผลงานการวิจัย ซึ่งเก็บทุกวันจนครบ 200 วันตามกำหนดการสอน แล้วจึงค่อยนำมาสรุปผลการวิจัย 5 บทตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างน้อยจะได้ปีละ 1 ชิ้นงานทุกคน ดังนั้น งานครูจึงเป็นงานวิชาชีพ สำหรับ…

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

ท่านจะทำอย่างไรเมื่อลูกน้องทะเลาะกันขั้นรุนแรง

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารในระบบราชการทั้งในสำนักงานและโรงเรียน เพราะการบริหารจัดการใด ๆ ก็ตาม ปัจจัยที่มีปัญหามากที่สุดของ 4Ms (Man Money Material & Management) คือ “คน” เพราะคนเป็นผู้มีชีวิตจิตใจและเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่น ใช้ไม่ได้ก็เกลียด ใช้ไม่ดีก็โกรธ โดยทั่วไปแล้วองค์กรใหญ่ หรือสำนักงานที่มีคนจำนวนมากจะบริหารจัดงานได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มีคนน้อย เพราะสามารถที่จะสร้างปทัสถานทางสังคม (Norms) ได้ง่ายกว่า เช่น การกำหนดเวลาเริ่มงาน การแต่งกาย ตลอดการรักษากฎระเบียบ มักจะปฏิบัติงานตามกันได้ดีกว่าสำนักงานที่มีคนน้อย ยิ่งน้อยยิ่งลำบาก กล่าวว่ามีคน ๕ คนก็เท่ากับมีคน ๕๐๐ จำพวก น่าลำบากใจในการทำงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีครูเพียงไม่กี่คน เพราะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อ ยิ่งองค์กรใดก็ตามที่คนมีการทะเลาะเบาะแว้งขาดความสามัคคีด้วยแล้วก็จะเหมือนเกิดมะเร็งร้ายในองค์กรเลยทีเดียว
ความขัดแย้ง (Conflict) โดยสากลจะหมายถึงการมีความเห็นต่าง ถือเป็นเรื่องที่ดีควรให้เกิดเสียด้วย อาจม…